Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Keski-Suomen piiri Korpilahden yhdistys

Korpilahti
Navigaatio päälle/pois

TUKESille 22.11.2020 jätetty lausunto Mawson Oy:n malminetsintäluvan hylkäämiseksi

Korpilahden luonnonsuojeluyhdistys ry esittää, että  Mawson Oy:n hakemus malminetsintäluvan saamiseksi Vatsa-nimiselle alueelle Jyväskylässä hylätään.

Perustelut

Suunniteltu malminetsintälupa-alue sijoittuu Korpilahden monipuolisen luonnon säilymisen kannalta ongelmalliselle alueelle: lähelle suojelualueita sekä keskelle hienoa erämaista metsää. Suunniteltu koealue ulottuu suojelualueiden välittömään läheisyyteen. Ehdotettu 50 metrin suojavyöhyke on sinänsä myönteinen asia, mutta kovin kapea luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi.

Hakemuksen mukaan lisätutkimuksia pitää tehdä huomattavan paljon. Puita kaadettaisiin ja maanpintaa rikottaisiin tutkimuskaivantojen tai –ojien yhteydessä useiden metrien syvyyteen sekä mahdollisesti tehtäisiin louhoksia, jotka arpeuttaisivat maisemaa useiden vuosien ajan. Tutkimusalue rajautuu Keski-Suomen maakuntakaavaan liittyvässä selvityksessä määritettyyn ja samalla harvinaiseen ns. hiljaiseen alueeseen, mikä tuhoutuisi tutkimuksissa. Jyväskylän yleiskaavassa tutkimusalueen läpi kulkee myös ohjeellinen päävirkistysreitti.

Terra Mining- yhtiön aiemmin tekemän tutkimuksen mukaan esiintyvä sisältäisi miljoona tonnia kultapitoista kiveä. Tällaisen kivimäärän louhiminen ilman pysyviä luontoon ja maisemaan kohdistuvia lopullisia haittoja ei liene mahdollista. Toteutuessaan mahdollinen kaivos rikkoisi ekologisia yhdyskäytäviä eriasteisten luonnonsuojelualueiden välillä ja estäisi alueen virkistyskäytön.

Korpilahdella 22.11.2020, Korpilahden luonnonsuojeluyhdistys ry

Korpilahden luonnonsuojeluyhdistyksen toimintaa

Vuoden 1975 maaliskuussa perustetulla yhdistyksellä on jäseniä lähes kaksinkertaisesti yli Suomen luonnonsuojeluliiton valtakunnallisen keskiarvon.…

Lue lisää

Lausunto Salolan tuulivoimahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Jyväskylän kaupunkirakennelautakunnalle 22.11.2020  Salolan tuulivoimahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta jätetty lausunto Korpilahden…

Lue lisää