Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pirkanmaan piiri Nokian yhdistys

Nokia
Navigaatio päälle/pois

Muistutus liittyen speedway-radan toiminnan käyn­nis­tä­mi­seen.

SLL Nokia
SLL Nokia

Nokian Pyry ry. hakee ympäristölupaa speedwayradan toiminnan käynnistämiseksi. Rata on rakennettu vuonna 1994, mutta on ilmeisesti ollut käyttämättä. Suunniteltu rata-alue sijaitsee Koukkujärventien itäpuolella nykyisen moottoriajoharjoitteluradan pohjoispuolella. Speedwayrataa aiotaan käyttää myös kilpailutoimintaan. Ympäristölupahakemuksesta eivät käy ilmi suunnittelualueen ja sen vaikutusalueen kaavatiedot ja merkinnät.

Nokian Pyry ry:n ympäristölupahakemus on puutteellinen ja ylimalkainen. Liitteenä olevien melu- ja muiden selvitysten tietoja ei ole koottu yhteen, mikä tekee toiminnan vaikutusten arvioinnin hankalaksi. Lupahakemuksessa ei kerrota, että suunniteltu rata sijaitsisi Nokian Kaakkurijärvien natura-alueen vaikutusalueella, jonne on matkaa lähimmillään noin 1000 metriä.

Aiotun speedwayratatoiminnan meluhäiriö ulottuisi laajalle alueelle varsinaisen ratatoiminnan ulkopuolella. Toteutuessaan suunnitelma mitätöisi Pirkanmaan 1. maakuntakaavan voimassa olevia määräyksiä Koukkujärventien länsipuolella ja Pirkanmaan maakuntakaavaluonnoksen 2040 maankäytön suunnitelmia. Lupahakemuksessa tämä jää huomiotta ja pidämme tätä speedwayajoradan valmistelun vakavana puutteena.

Vaadimme, että Nokian Pyry ry:n ympäristölupahakemusta ei hyväksytä alla esitetyillä perusteilla.

Lue koko muistutus (pdf)