Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pirkanmaan piiri Nokian yhdistys

Nokia
Navigaatio päälle/pois

Luonto on lähellä

Nokialla on monimuotoista ja helposti tavoitettavaa luontoa. Jylhät ja louhikkoiset kalliot vaihtuvat metsiin,  laajaselkäisiin järviin ja pieniin maisemaa rytmittäviin vesiin. Tulivuoriperäisten kallioiden alta löytyy rehevää kasvillisuutta. Maaperä on luonnostaan ravinteista, mikä näkyy lehtevien pähkinäpensasta kasvavien lehtojen runsautena. Monen sadan vuoden aikaisesta ihmisen vaikutuksesta huolimatta lehtoja on jäljellä. On helppoa kuvitella, että ennen asutuksen leviämistä luonto oli kuin paratiisi.

Nokian merkittävät lajit

Yhdistyksen toiminta-alueella on harvinaisia erityislajeja, joiden säilymistä ja suojelua edistämme talkoilla, tapahtumilla, aloitteilla ja julkisella keskustelulla.

Jokihelmisimpukka eli raakku ja purotaimen ovat uhanalaisia ja niitä elää vielä Hämeenkyrön, Ylöjärven ja Nokian alueella kulkevassa Pinsiön-Matalusjoessa. On ihme, että ne ovat säilyneet jääkauden jäänteinä meidän päiviimme.

Kynäjalava on merkittävä, sillä sitä kasvaa vain Kokemäenjoen vesistön matalilla tulvarannoilla. Nokialta löytyy myös luonnonvaraista vuorijalavaa. Kynä- ja vuorilajava ovat rauhoitettuja puulajeja.

Kaakkurijärvien Natura-alueen pienillä vesillä pesii useita kaakkuripareja vuosittain vaihtelevalla menestyksellä. Alkukantaisen linnun kaukaa menneisyydestä tulevia ääniä on kunnioitettu ja pelättykin.

Palosirkka on uhanalainen heinäsirkkalaji, joka viihtyy paahteisilla harjuilla ja radanversilla. Laji vaatii elinympäristöltään paljasta maan pintaa. Hoidamme maakunnan ainoan palosirkan kotiketoa vuosittaisilla talkoilla.

Kiehtova raakku ja purotaimen ovat erityislajeja

- Tuhat vuotta sitten viikingit kulkivat laivoillaan merenrantojamme ja nousivat Kokemäenjokea ylös. He tunsivat jokihelmisimpukat ja taimenet…

Lue lisää

Tekosaaria ja pitkä kiitorata!

Näin Pekka Rintamäki kertoo kaakkureista Iso käsisaha, rautakanki, lapio ja kumivene, pitkä köysi ja samanlaisella pelimannihengellä varustettu…

Lue lisää

Nokian lehdoissa

Viheriöivät lehdot ovat tärkeä osa nokialaista luontoa. Tammien, jalavien, vaahteroiden ja muiden lehtopuiden hallitsemat metsät tarvitsevat…

Lue lisää

Palosirkka – Lentävä pärisijä

Nokian Siurossa on uhanalaisen palosirkan esiintymä. Sitä on hoidettu niittämällä vuodesta 2004 ja lajille se on ollut menestyksellistä.…

Lue lisää