Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pirkanmaan piiri Nokian yhdistys

Nokia
Navigaatio päälle/pois

Nokian luonto ja Suomen luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri ovat tehneet Nokian kaupungille aloitteen metsäkohteiden suojelusta Nokialla. Aloitteeseen sisältyvät arvokkaat metsät sijaitsevat Siuron taajaman itä- ja koillispuolella. Niiden yhteispinta-ala on 85,9 hehtaaria, josta 11,1 hehtaaria on ennallistettavaa täydennysaluetta.

Suojeluesityksen metsät muodostavat monipuolisen luontokokonaisuuden. Kohteiden luontotyypit vaihtelevat rehevästä ruohokorvesta ravinteisiin lehtoihin, kuusikkokankaisiin ja kalliometsiin. Mukana on uhanalaisia luontotyyppejä.

Kohteet ovat merkittäviä myös geologisesti: Siuron kalliot ovat tulivuoriperäisiä murroksia ja jäänteitä muinaisesta vuoristosta. Lisäksi alueella on Nokianvirran entinen uoma, joka tuhansia vuosia sitten jäi kuiville virran vaihdettua kulkureittiä etelämmäksi. Vanha joenuoma on nykyään tunnelmaltaan salaperäinen, kanjonimainen laakso, jossa elää
arvokasta lajistoa.

Suojeluesityksen metsät ovat säästyneet hakkuilta, ja niiden yleisilme on levollinen. Metsissä kasvaa runsaasti vanhaa puustoa. Vankkoja kilpikaarnaisia mäntyjä palokoroineen ja järeitä haapoja löytyy kaikilta osa-alueilta.

Metsäluonnon monimuotoisuudelle arvokasta lahopuuta on paikoin suurina keskittyminä. ”Luonnontilaisuutta ilmentävä sieni- ja kääväkäslajisto on edustavaa”, toteaa Kaija Helle Nokian luonnosta. ”Kohteilta on havaittu 21 vanhan metsän kääpä- ja muuta ilmentäjälajia, joista useat ovat alueellisesti uhanalaisia. Vastaan tuli kolme Nokialle uutta lajia, kuten aarnikääpää”, jatkaa Helle.

”Suojeluesityksemme koskee alueita, jotka luonnoltaan ovat arvokkaita jo sinällään”, kertoo Pirkanmaan luonnonsuojelupiirin aluesihteeri Juho Kytömäki. ”Lisäksi näiden alueiden rauhoittaminen yhdistäisi Siuron olemassa olevia suojelualueita Hakavuorella, Ruutanalla ja Linnavuoressa”.

On tunnettua, että luonnonvarainen lajisto voi sitä paremmin, mitä kattavampi on suojelualueiden verkosto. Nykyisellään Siuron luonnonsuojelualueet sijaitsevat varsin hajallaan, joten lajiston taantuminen on jatkuva uhka. Esityksen kohteiden suojelu tukisi niiden lajien ja luontotyyppien suojelua sekä turvaisi alueen tulevaisuuden myös virkistyskäytön kannalta.

Esityksen kohteet rajautuvat Ruutanan METSO-ohjelmaan ehdotettuun alueeseen. Nykyiset suojelualueet, METSO-ehdotus ja suojeluesityksen kohteet muodostavat yhdessä jopa valtakunnallisesti merkittävän suojelukokonaisuuden.

Lisätiedot:
Kaija Helle 044 017 7180
Juho Kytömäki 040 515 4557

Suojelualoite Siuron metsakohteista
Siuron suojeluesitys, kartta, Liite1
Siuron suojeluesitys, luonnonkuvaukset, Liite2
Siuron suojeluesitys, kaavakkaat, Liite3
Siuron suojeluesitys, sienet ja kääväkkäät, Liite 4

Toiminta

Mikä ihmeen Lintukoulu?

Täytyykö istua pulpetissa ja päntätä? Ei hätää, tästä koulusta ei tule punakynämerkintöjä, jälki-istuntoa, luokalle jäämistä…

Lue lisää

Nokia luonto -lehti

Hyvin pidetty salaisuus

Suomen luonnonsuojeluliitto ja sen norppalogo tunnetaan melko hyvin, mutta sen 180 paikallisyhdistystä heikommin. Yhdistyksemme Nokian luonto…

Lue lisää

Tapahtumat

Nokian luonto ja Nokian Lintukoulu toimivat aktiivisesti ja järjestävät vuosittain useita suosittuja luontoretkiä ja tapahtumia.

Lue lisää