Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pirkanmaan piiri Nokian yhdistys

Nokia
Navigaatio päälle/pois

Mielipide Ecolan Oy:n ja Outotec Oy:n ym­pä­ris­tö­vai­ku­tus­ten ar­vioin­tioh­jel­mas­ta.

SLL Nokia
SLL Nokia

Ecolan Oy suunnittelee tuhkarakeistamon ja Outotec Oy lietteen termisen käsittelyn laitoksen perustamista Nokian Kyynijärven teollisuusalueelle. Linnunmaa Oy on laatinut suunnitelmista ympäristövaikutusten arviointiohjelman.

Lausumme ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta seuraavaa.

Ecolan Oy:n toiminta on energianpuun poltosta syntyneen tuhkan rakeistamista metsälannoitteeksi ja kiviaineksen korvaamiseksi. Ecolan Oy:llä on toimintalaitokset Viiitasaarella ja Liperissä. Yritys tuo toimintansa Nokialle logistisista syistä: toiminta tuodaan lähelle jätteen syntylähteitä ja näin vähennetään kuljetusmatkoja. Pidämme tätä myönteisenä.

Outotec Oy:n yhdyskuntalietteen jatkojalostusta on kehitetty ja kokeiltu Ruotsin Skellefteossa. Suomessa sitä ei ole aiemmin tehty, joten se on pilottihanke. Tämä asettaa tarpeen toiminnan kaikkien vaiheiden vaikutusten parhaaseen mahdolliseen arviointiin ja haittojen eliminointiin.

Toiminta-alue sijaitsee lähellä suosittuja, kesät talvet käytössä olevia virkistysreittejä. Nokian Kaakkurijärvien Natura-alue sijaitseee vajaan 2000 metrin päässä toimintaalueelta. Kyyijärven teollisuusalue sijaitsee ylängöllä, josta sade- ja teollisuuden hulevedet laskevat etelään Kyynijärvelle ja Kyyninojaan. Kyyninojalla elää purotaimenta, joka on jääkauden relikti.

Toiminnasta syntyy melua, pölyä ja hajua, jotka voivat muodostaa turvallisuusriskiä virkistyskäyttäjille. Tuulet kuljettavat hienojakoista pölyä myös Kaakkurijärville. Pidämme tarkeänä, että YVA-prosessissa arvioidaan melun, pölyn ja hajun vaikutus ilman puhtauteen sekä Kaakkurijärvien Natura-alueelle ja virkistyskäyttäjille.

Pidämme tärkeänä, että YVA:ssa analysoidaan toiminnan hulevesien koostumus ja keräily. Pölylaskeumien vaikutusta vesistöön on mahdotonta estää, mutta toiminnan piha-alueella se on järjestettävissä. Hulevesiä ei pitäisi päätyä Kyynijärveen ja Kyyninojaan.

Timo Lepistö, Puheenjohtaja
Kaija Helle, Sihteeri
21.6.2016