Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pirkanmaan piiri Nokian yhdistys

Nokia
Navigaatio päälle/pois

Luonnon arvostuksen tulee näkyä kunnan pää­tök­sen­teos­sa

SLL Nokia
SLL Nokia

Kevätkokouksen julkilausuma 23.3.2017

Nokialla on arvokasta luontoa ja lukuisia hienoja luontokohteita. Useissa eri yhteyksissä on käynyt ilmi kuntalaisten arvostus luontoaan kohtaan. Luonnontilaisella luonnolla ja ympäristöllä on keskeinen merkitys hyvinvoinnillemme. Luonnon monimuotoisuuden säilyminen on meidän vastuullamme.

Kunnallisessa päätöksenteossa luonnon arvostuksen tulisi näkyä myös konkreettisina tekoina. Virallisissa päätöksissä sitä ei ole huomioitu. Viheralueet mainitaan maankäyttö- ja rakennuslain edellyttäminä sivujuonina kaavoituksessa ja maankäytön suunnittelussa. Se on tärkeää, mutta sen lisäksi tarvitaan laillisen suojelun antama turva luontoarvoiltaan merkittäville alueille ja kohteille.

Turvallinen ja terveellinen elinympäristö on olennainen osa kuntien kestävyystasetta. Kunnan sosiaalista ja taloudellista kestävyyttä tarkastellaan kasvatus-, koulutus-, terveys- ja
hoivapalveluiden järjestämisellä työpaikkatarjonnan ohella. Täyttääkseen nykyiset yhteiskuntarakenteen kestävyystaseen mittarit kunnan tulee huolehtia myös ympäristövastuusta ja alueensa luonnon monimuotoisuuden säilymisestä. Tätä edellyttää jo perustuslakikin.

Luonnontieteellisten arvojen lisäksi luonnolla ja viheralueilla on suuri merkitys asuinviihtyvyyteen ja kunnan vetovoimaisuuteen. Luonnonsuojelualueet, viheralueet ja lähiluonto lisäävät henkistä ja ruumiillista hyvinvointia ja näin myös parantavat työkykyä.

Nokialla nykyiset luonnonsuojelualueet ovat jääneet irrallisiksi saarekkeiksi. Niiden todellinen hyöty tuntuu ainakin rivikansalaisesta olemattomalta. Nokian naapurikunnissa tilanne on ollut toisenlainen. Esimerkiksi Ylöjärvelle on hyväksytty uusi luonnonsuojeluohjelma. Sastamala ja Tampere ovat puolestaan perustaneet uusia ja laajentaneet olemassa olevia
luonnonsuojelualueitaan.

Nokialle tarvitaan tavoitteellinen luottamushenkilöiden, virkamiesten ja kansalaisten yhdessä luoma luonnonsuojeluohjelma, jossa laaditaan johdonmukainen suunnitelma merkittävien luontoalueiden säilyttämiseksi luonnonsuojelulain ja kaavoituksen antamilla välineillä. Nykyiset suojelualueet toimivat ohjelman täydennettävänä pohjana.

Tällaisen luonnonsuojeluohjelman laatiminen loisi tervetullutta keskusteluyhteyttä edellä mainituille toimijoille ja vähentäisi luontokysymyksiin usein kytkeytyvää vastakkainasettelua. Tarpeettomassa vastakkainasettelussa häviäjiä ovat yksinomaan kuntalaiset ja luonto.

Luonnonsuojeluohjelmalla turvataan arvokkaiden luonnonalueiden säilyminen maankäytössä. Samalla kotikaupunkimme pysyy mukana ympäristö- ja luontovastuun kantamisen kelkassa.

Lisätiedot
Timo Lepistö puheenjohtaja, 044 505 5999
Kaija Helle sihteeri, 044 017 7180