Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pirkanmaan piiri Nokian yhdistys

Nokia
Navigaatio päälle/pois

Asukkailla on valmiutta ilmastotekoihin

SLL Nokia
SLL Nokia

SLL Nokia järjesti pääkirjastoon luontoaiheisen näyttelyn Luonto lainassa-viikoilla 4.–16.2.Näyttelyssä oli myös oheinen kysely meitä kaikkia koskettavasta ilmastosta. Ilmastonmuutoksesta on puhuttu paljon ja nyt on tekojen aika. Päivittäin on monia asioita, joita meistä jokainen voi tehdä ilmastoa säästävämmin. Kunnalla on myös keskeinen rooli kunnan toimintojen ja kuntalaisten hiilijalanjäljen pienentämisessä.

Näyttelyssä oli kyselykaavake, jossa saattoi rastittaa valmiuksiaan ilmaston kannalta hyviin valintoihin ja itselleen tärkeisiin ilmastotekoihin. Kaavakkeessa oli mahdollista kertoa myös ilmastoa koskevia toiveitaan kunnan  päättäjille ja viranhaltijoille. Ne on toimitettu kaupungin ympäristönsuojeluyksikköön.

Kyselyyn vastanneilla oli valmiutta elämäntapojen muuttamiseen ja useat olivatkin tehneet valintoja energian ja kulutuksen vähentämiseksi. Kevyen ja julkisen liikenteen ja kasvisruoan suosiminen vähentävät ilmastokuormitusta. Lamppujen vaihtaminen energia- tai ledvaloiksi, sisälämpötilan alentaminen + 20 asteeseen ja tavaroiden kierrätys ovat jo useille vastanneille tuttuja ilmastotekoja.

Kunnalle osoitettujen toiveiden kärjessä olivat puurakentamisen lisääminen sekä julkisessa että pien- ja kerrostaloissa. Aurinkopaneleja ja maalämpöä toivottiin lämmityksessä sekä uusiin että vanhoihin rakennuksiin. Bioenergia katsottiin hyväksi keinoksi, jos siihen käytetään muuta kuin puuta.

Metsäpeitteen säilyttämistä ja taajamien metsäisten vihervyöhykkeiden säilymistä toivoivat lähes kaikki. Metsien ja muun luonnon suojelun lisäämistä halusivat monet kyselyyn vastanneista. Vanhat metsät, kasvipeitteisyys ja puurakennukset sitovat eniten hiiltä.

Lapsille on järjestetty piirustuspöytä ja siellä syntyikin taidetta pienen taidenäyttelyn verran.

Sitran elämäntapatesti kertoo hiilijalanjälkesi:
https://elamantapatesti.sitra.fi