Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pirkanmaan piiri Nokian yhdistys

Nokia
Navigaatio päälle/pois

Luonnonhoitoa Sarkolassa ja Siuron Pyymäessä

Nokialla tempaistiin viikonloppuna talkoilemalla kahdessa merkittävässä luontokohteessa. Sarkolassa niitettiin ja haravoitiin maakunnallisesti arvokasta perinnemaisemaa. Entisen laitumen katajakedolla kasvaa useita niittyjen ja ketojen taantuvia kasvilajeja, kuten ketoneilikkaa, törrösaraa ja jäkkiä. Tapahtuma järjestettiin yhdessä Kotouttavaa luonnonhoitoa Pirkanmaalla-hankkeen (Kolu) ja Suomen luonnonsuojeluliiton Nokian yhdistyksen (SLL Nokia) yhteistyönä.

Siuron Pyymäessä elävän uhanalaisen palosirkan esiintymää hoidettiin myös niittämällä ja raivaamalla. Heinäjuurakoiden kaivaminen lapioilla on osoittautunut niittoa tehokkaammaksi hoitotoimeksi. Siuron palosirkan esiintymä on Pirkanmaan ainoa ja sitä hoidetaan kuin silmäterää.

Tänäkin kesänä kedolla nähtiin heinäkuun aurinkoisina päivinä useita kymmeniä palosirkkoja. Pilvisen sään talkoissakin nähtiin yksi koiras. Kedolla kasvaa harvinaistuvaa kasvilajistoa, kun keto-orvokkia, kissankäpälää  ja komeaa harjuhäränsilmää.

Kissankäpälä Kuva: Timo Kervinen

Palosirkka on yksi Nokian merkittävistä eliölajeista jokihelmisimpukan, purotaimenen, kynä- ja vuorijalavan, kaakkurin ja muiden uhanalaisten ja harvinaisten lajien ohella. Talkoot järjesti SLL Nokia ja tapahtumat ovat kaikille avoimia.

Sarkolan perinnemaisemaa ja Pyymäen ketoa on hoidettu yhtäjaksoisesti 15 vuotta. Molempien kohteiden  arvokkaat lajit säilyvät alueella säännöllisen hoidon turvin. Ilman hoitoa ne umpeutuisivat ja arvokkaat laji häviäisivät. Tapahtumissa oli mukana yhteensä 24 ahkerat kädet.

Talkoovuosien aikana on huomattu, kuinka luonnonhoitotyö hoitaa myös tekijöiltään. Jo kauniissa maisemassa oleminen ja päivän työn tulosten katsominen voimauttaa. Luonnonhoito on terapeuttista ja palkitsevaa.

Kaija Helle