Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pirkanmaan piiri Nokian yhdistys

Nokia
Navigaatio päälle/pois

SLL Nokian vaikuttamistyö Pinsiön Matalusjoen ja Kaak­ku­rien­jär­vien luontoarvojen puolesta tuo tulosta

Vaasan hallinto-oikeus valitusten johdosta kumosi Nokian kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnan päätöksen ja palautti Suomen Maa ja Kivi Oy:n ympäristöluvan uudelleen käsiteltäväksi.

Kalliokiviaineksen otto, kiviaineksen louhinta ja murskaus sekä ylijäämämaiden vastaanotto heikentäisi merkittävästi luontoarvoja, joiden suojelemiseksi Pinsiön-Matalusjoen ja Kaakkurjärvien Natura 2000 -alueet on sisällytetty Natura 2000 -verkostoon.

Hallinto-oikeus linjasi, että jos hakija haluaa jatkaa hakemustaan, on sen toimitettava lupaviranomaiselle uusi Natura-arviointi. Lisäksi on toimitettava riittävän yksityiskohtainen selvitys niistä vesiensuojelutoimista, joilla hankkeen vesistövaikutuksia vähennetään ja otettava huomioon yhteisvaikutus muiden päästölähteiden ja ympäristön tilaa heikentävien seikkojen kanssa.