Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pirkanmaan piiri Nokian yhdistys

Nokia
Navigaatio päälle/pois

Mielipide kier­to­ta­lous­hank­keen sekä Nokian kaupungin ja NCC Industry Oy:n kiviainesteno- ja kier­to­ta­lous­hank­kei­den ym­pä­ris­tö­vai­ku­tus­ten arviointiin 13.5.2020.

Tampereen kaupungin Kolmenkulman kiertotaloushankkeen sekä Nokian kaupungin ja NCC Industry Oy:n kiviainestenottoon- ja kiertotaloushankkeiden suunniteltujen hankkeiden ympäristövaikutusten arviointi. Pirkanmaan ELY-keskuksen kuulutus 13.5.2020.