Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pirkanmaan piiri Nokian yhdistys

Nokia
Navigaatio päälle/pois

VALITUS koskien Tukesin päätöstä 1.10.2020 Lupatunnus: ML2016:0014, Sotkamo Silver Oy

SLL Nokia sekä biokemisti Jari Natunen ja muut muutoksenhakijat ovat jättäneet Tukesin Sotkamo Silver Oy:lle myöntämästä malminetsintäluvasta Nokian Pinsiön Metsäkylään 2.11.2020 valituksen Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Perusteena ovat muun muassa luvan vakavat puutteet asukkaiden kuulemisessa ja turvaetäisyyksien määrittelyssä. Ympäristön tilaan ja uhanalaisten lajien elinympäristöön ja luonnonolosuhteisiin kohdistuvien seurausten arvioinnit puuttuvat niin ikään. Kemiallisia ympäristövaikutuksia ei ole huomioitu asianmukaisesti, eikä kaivoslain edellyttämää kaivannaisjätesuunnitelmaa ole laadittu.

Kansalaisten kaivosvaltuuskunnan puheenjohtaja Jari Natusen laatima valitus liitteineen, jossa esitetään malminetsintäluvan hylkäämistä, ovat luettavissa ohessa.