Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Espoon yhdistys

Espoo
Navigaatio päälle/pois

Avoin yleisötilaisuus Kalajärvellä 5.2. puhutti virkistysmetsien käsittelystä

Pohjois-Espoon luonnon- ja maisemanhoidon suunnitelmaluonnoksen 2. avoin yleisötilaisuus sisälsi vilkasta keskustelua kaupungin virkistysmetsien hoidon periaatteista ja käytännöistä. Katso videot täältä.

Pohjois-Espoon metsäsuunnitelmaluonnosta esittelevät avoimet asukastilaisuudet on pidetty. Ohessa videotaltioinnit jälkimmäisestä, Kalajärvellä 5.2. pidetystä tilaisuudesta:

Keskusteluosuus (osa 2) on kiinnostava, mm. seuraavaa ilmeni:

  • useimmissa puheenvuoroissa tiedusteltiin, mistä johtuu ristiriita ilmaistujen tavoitteiden (virkistysarvojen kohennus ilman taloudellisia tavoitteita) ja esitettyjen toimenpiteiden (joista monet eivät kohenna virkistys- ja luontoarvoja vaan heikentävät niitä) välillä
  • suunnitelman laadinta ja luontoarvojen huomiointi siinä pohjautuvat vanhentuneeseen Espoon luonnonhoidon toimintamalliin, jonka osalta on jo linjattu että se tulisi päivittää
  • jos mikään ei muutu, suunnitelman tulee hyväksymään virkamistyönä katupäällikkö (ilman luottamushenkilö-käsittelyä lautakunnassa/-issa)
  • metsäkuviot, jotka on suunnitteluvaiheessa määritelty METSO-ohjelman kriteerit täyttäviksi, eivät automaattisesti ole käsittelyn ulkopuolella
  • Espoon ympäristöyhdistyksen ym. Pohjois-Espoon arvometsäesitys ”on toimitettu konsultille tiedoksi”, muuta tietoa sen kohtalosta ei ole.

Metsäsuunnitelmaluonnoksen on Rambolilta tilannut Espoon kaupunki ja alikonsulttina on toiminut Otso-metsäpalvelut, joka on vastannut maastotöistä alsutavien toimenpide-ehdotuksineen sekä METSO-arvojen kartoituksista. Otso on entinen Suomen metsäkeskuksen metsäpalvelut, joka perinteisesti laatii lähinnä talousmetsäsuunnittelua. Tämä voi selittää osan siitä, miksi virkistysmetsiin ollaan laatimassa käsittelytavoiltaan osin niin talousmetsämäistä toimenpide-ehdotusta.