Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Espoon yhdistys

Espoo
Navigaatio päälle/pois
Kaavoituksessa tulee noudattaa kaavahierarkiaa, jossa maakuntakaava ohjaa yleiskaavaa ja yleiskaava asemakaavaa.

Maakuntakaavoitus ohjaa maankäyttöa seudullisella tasolla. Maakuntakaavoja laatii Uudenmaan liitto.

Espoon ”isoa kuvaa” suunnitellaan Uudenmaan maakuntakaavassa. Otteessa vuodelta 2017 näkyvät mm. Espoon keskus, Espoon keskuspuisto ja Ämmässuo.

Espoon kaupungissa kaavoituksesta vastaa kaupunkisuunnittelulautakunnan alaisuudessa toimiva kaupunkisuunnittelukeskus. Se laatii yleiskaavoja ja asemakaavoja.

Kaavatilannetta voi seurata Espoossa esimerkiksi verkkosivuilta Ajantasa-asemakaavan avulla.

Tietoa varsinkin vireillä sekä luonnos- ja ehdotusvaiheessa olevista kaavoista saa internet-pohjaisesta karttapalvelusta, jossa voi hakea esimerkiksi ajantasa-asemakaavan, yleiskaavan tai vireillä olevan kaavan.

Valitettavasti voimassa olevat yleiskaavat eivät lyödy Espoon karttapalvelusta. Espyyn kaupungilta saaman palautevastineen mukaan ”Espoon yleiskaava-aineisto on osittain syntynyt ennen digiaikaa eikä ole vielä sellaisessa teknisessä muodossa, että voitaisiin lukukelpoisesti ja  ilman väärinymmärryksen vaaraa jakaa internetkarttapalvelussa.

Jos soitat virastoon puhelimella, varaudu selvittämään mahdollisimman täsmällisesti alue, josta tietoja haluat esimerkiksi sähköpostilla lähettämäsi karttaliitteen tai -linkin avulla. Jos selostat sijainnin suusanallisesti, tutki kadunnimet ja ilmansuunnat kartalta ennen puhelua. Kerralla kannattaa kysellä kaavatilanteesta mahdollisimman kokonaisvaltaisesti:

  • Voimassa oleva maakuntakaava, yleiskaava ja asemakaava

  • Meneillään olevat kaavaluonnokset ja kaavaehdotukset

  • Mahdollisesti vireille tulevat kaavat

Kaavoihin kuuluu myös kaavaselostus, jossa määritellään tarkasti kaavan sisältö.

Kaavamerkintöjen viidakko on värikäs ja monipolvinen. Hienojakoisin merkintäjärjestelmä on asemakaavan tasolla. Pikakurssin kaavoitusmerkintöihin saa yleiskaavan käyttötarkoituksen pääluokista, jotka on lueteltu alla. Värillisissä kaavakartoissa käytetty värisymboli on suluissa.

Kaavoitusprosessi kestää useita vuosia. Kun kepit ovat maastossa, on myöhäistä osallistua. Vireille tulevia kaavoja kannattaa seurata aktiivisesti esimerkiksi kaavoituskatsauksesta tai verkosta. Kuva: Virpi Sahi 2014

A: Asuminen (ruskea)
C: Keskustatoiminnot (punainen)
P ja K: Palvelut ja liikerakennukset (oranssi)
T: Työ ja tuotanto (harmaa)
V: Virkistys (kirkas vihreä)
R: Loma-asuminen (keltainen)
L: Liikenne (valkoinen, punainen reunus)
E: Erityisalueet (aniliininpunainen)
S: Suojelu (turkoosi)
M: Maa- ja metsätalous (muu vihreä)
W: Vesialueet (sininen)

Kuntametsät asukkaiden ja luonnon keitaiksi -oppaan luvussa 2 selvitetään, miten kuntametsien päätöksentekoon vaikutetaan. Luku 2.2 käsittelee kaavoitusta. Ympäristöministeriön Maankäyttö- ja rakenneslaki -sarjassa saa täsmätietoa kaavamerkinnöistä ja -selostuksista.

Lue lisää:

Vaikuttajan pikaopas

Ohesta löydät kokoamamme pikaoppaat kaavoitukseen, kaupunkimetsiin, koulumetsiin, vieraslajeihin ja tietopaketin liito-oravasta.

Lue lisää

Kaupunkimetsien hoito

Espoon kaupunki omistaa noin 5000 hehtaaria metsää. Haluatko tietää, miten lähelläsi sijaitsevaa kaupungin metsää aiotaan hoitaa? Metsänhoidon…

Lue lisää

Liito-orava

Espoon liito-oravakanta on Suomen tiheimpiä. Sen lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on lailla kielletty…

Lue lisää

Koulumetsät

Espoolaiset opettajat ja kasvattajat arvostavat lähimetsien hyvää saavutettavuutta ja aidon metsäluonnon tuntua. Espoon koulujen ja päiväkotien…

Lue lisää

Vieraslajit

Tunnista ja kitke haitallisen vieraskasvin taimet Alkukesä on otollista aikaa havainnoida haitallisten vieraskasvilajien taimien nousua. Esimerkiksi…

Lue lisää