Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Espoon yhdistys

Espoo
Navigaatio päälle/pois
 
Aloite eräiden Espoon kaupungin Pohjois-Espoossa omistamien metsäalueiden luonto-, virkistys- ja maisema-arvojen huomioimiseksi metsäsuunnittelussa

 

Pohjoiset arvometsät -suojeluesitys 2014

 
Espoon kaupunki omistaa Pohjois-Espoossa luonnonsuojelullisesti arvokkaita metsäalueita. Pohjoiset arvometsät -esitys (19.6.2014) ehdottaa alueiden jättämistä metsänhoitotoimien ulkopuolelle tai niiden suojelua. Näin turvattaisiin metsien luonto-virkistys-, ja maisema-arvot. Lue koko suojeluesitys täältä.

Kohdeluettelo ja yhteenvetokartat

  KOHDEPINTA-ALA, hehtaaria
    
1 Herukkapuron länsipuolinen metsä22
2 Solbacka10
3 Kurkijärven luoteispuolen metsä2
4 Odilampi-Kringelkärrin metsät38
5 Kortesbergenin itäpuolen metsä3
6 Tremanskärrin lounaispuolen ekoyhteys10
7 Kalittoman ympäristön metsät15
8 Päivärinne3
9 Lahnuksen ampumaradan lähimetsät9
10 Vesmäen metsät7
11 Buusin metsät11
12 Örkkiniitty-Långkärrin metsät79
13 Juvanmalmin metsä5
14 Karhusuo28
15 Masskärrin metsä51
16 Himmelberget8
17 Gunnarsvikenin rantametsä11
18 Punametsän korpi13
19 Hepokorpi5
20 Bembölen ulkoilualue70
21 Rumpmossen83
22 Selkäkallio73
23 Hakjärvimossenin lähialueen metsät29
24 Miilukorpi41
25 Lakeasuon metsät6
26 Hyppymossen9
27 Myllyjärven ja Gillermossenin väliset metsät63
28 Ryssänniitun metsä19
29 Oittaan suojelualueen laajennukset9
30 Kuusikodin metsä19
31 Kauriskallio10
32 Kotimäki12
33 Pitkäsen metsä10
34 Kiimasuon ympäristön metsät25
35 Kinttumäki19
    
  YHTEENSÄ POHJOINEN827
    
    
36 Rysshygget17
37 Mynttilän metsä, Högaberget91
38 Nupurinjärvi57
39 Vitmossen-Teirmossen66
40 Blominmäen pohjoispuolinen metsä5
41 Mynttilän metsä5
42 Vinkelkärr16
43 Kakarlammen suojelualueen laajennus52
44 Hirvisuon etelä- ja länsipuoliset metsät8
45 Gumbölen metsä6
46 Gumbölen golfkentän metsä5
47 Blominmäen täyttömäen pohjoispuoliset metsät3
48 Bolåkernin metsä3
  YHTEENSÄ GUMBÖLE-MYNTTILÄ334
Aloite Espoon pohjoisten arvometsien suojelemiseksi 19.6.2014.
Aloite Espoon pohjoisten arvometsien suojelemiseksi 19.6.2014.

Metsät

Espoon metsäluonto [caption id="attachment_1429" align="aligncenter" width="1024"] Högaberget, Mynttilä. 2018 Kuva: Pekka Barman[/capti…

Lue lisää

Näkinmetsä

Kauklahden Näkinmetsä on arvokas metsäinen luontokohde ja tärkeä viheryhteys Keskuspuiston ja Nuuksion välillä. Bassenkylän asuinalueen…

Lue lisää