Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Espoon yhdistys

Espoo
Navigaatio päälle/pois

Keskuspuisto on Espoon sydän

Espoon keskuspuisto on Etelä-Espoon suurin ja yhtenäisin metsäinen viheralue. Keskuspuisto on kaupungin sydän, jonka arvo vain kasvaa asutuksen tiivistyessä. Espoon keskuspuisto ei ole rakentamisen raakamaata, vaan se on säilytettävä luonnon monimuotoisuuden ja asukkaiden virkistäytymisen keitaana.

 

Espoon keskuspuisto on Etelä-Espoon laajin, nyt 1130 hehtaaria laaja metsäinen viheralue (sininen katkoviiva), mutta uhkaa reunoiltaan supistua keskuspuistoksi yleiskaavoitetun 880 hehtaarin alueen mittaan (sininen alue), jota vielä tulisivat pirstomaan uudet väylät.

Espoon keskuspuisto on yli tuhannen hehtaarin laajuinen metsäinen virkistysalue keskellä Espoota. Metsistä, niityistä, kallioista ja soista koostuva keskuspuisto on Espoon toiseksi suurin yhtenäinen luontoalue Nuuksion jälkeen. Sen säilyminen metsäntuntuisena virkistysalueena ei ole enää itsestäänselvyys, vaan puistoa uhkaa kutistuminen ja pirsoutuminen lukuisten asemakaava-, väylä-, ulkoilureitti- ja metsänhoitohankkeiden seurauksena.

Espoon keskuspuiston sijainti (sininen) suhteessa Espoon ja Kauniaisten kaupunkien rajoihin. Kuva: Laura Ahopelto

 

Kysymys Espoon keskuspuiston tulevaisuudesta on viime kädessä päättäjien käsissä. Espoon ympäristöyhdistys haastaa kuntavaaliehdokkaat pohtimaan espoolaisen luonnon ja erityisesti Keskuspuiston tulevaisuutta. Päämääränämme on

 • pysäyttää keskuspuiston pirstominen ja supistaminen
 • lisätä suojelualueiden pinta-alaa
 • turvata keskeiset viheryhteydet
 • edistää espoolaisten oikeutta virkistäytyä lähiluonnossa
Espoon keskuspuisto, sinisin rajoin merkitty.

 

Tule mukaan!

Jos olet kiinnostunut osallistumaan kampanjaamme Espoon keskuspuiston puolesta, ota yhteyttä virpi.sahi (at) sll.fi.

Keskuspuisto on Espoon sydän -kampanjan tavoitteena on:

 1. Rakentaa suunnitelma ja yhteistyöverkosto, joilla Espoon keskuspuisto tehdään tunnetuksi eteläisen Espoon tärkeimpänä metsäisenä viheralueena ja virkistäytymiskohteena.

 2. Muotoilla konkreettisia ehdotuksia puiston turvaamiseksi:

  • miten hillitään metsien pirstoutumista ja laadun heikkenemistä kaava-, reitti- ja luonnonhoitohankkeissa

  • miten turvataan keskeiset viheryhteydet

  • miten lisätään suojelualueiden pinta-alaa

 1. Esitellä ehdotuksia julkisuudessa ja nostaa Espoon keskuspuiston tulevaisuus monimuotoinen lähiluonto ja aidossa luonnossa virkistäytyminen teemaksi kuntavaalikeskusteluun.

 1. Aktivoida asukasjärjestöjä ja kuntalaisia mukaan kampanjatyöhön.

 1. Saada ehdokkaita ottamaan kantaa mahdollisimman pirstomattoman metsäisen Keskuspuiston puolesta.

Espoon ympäristöyhdistys on jo pitkään taistellut Keskuspuiston puolesta. Olemme saavuttaneet voittoja, mutta kärsineet myös tappioita. Viime vuonna kokosimme Keskuspuiston luontotietoa yhteen muodostaaksemme kokonaiskuvan nykytilasta, joka on monin tavoin huolestuttava. Keskuspuisto on Espoon sydän -kampanja tähtää vuoden 2017 kuntavaaleihin ja itsenäisen Suomen 100-vuotisjuhlaan. Haastamme myös Espoon päättäjät kertomaan kantansa Keskuspuistoon liittyen. Yhdistyksen kokoama materiaali voi herättää päättäjät miettimään puiston tulevaisuutta myös suojelun näkökulmista. Ensi vuonna Suomi täyttää 100 vuotta. Näin merkittävä juhla voisi olla myös Espoon Keskuspuiston tulevaisuuden juhla.

Ydinalueet ja viheryhteydet

Espoon keskuspuisto tulee säilyttää mahdollisimman laajana. Sen metsäiset ydinalueet ja viheryhteydet on turvattava. Kapea metsäkäytävä…

Lue lisää

Kaavoitus

Virkistysalue on Espoon keskuspuiston yleisin kaavamerkintä. Puistoa hiljaa nakertava, asemakaava kerrallaan etenevä rakentaminen ja Espoonväylän…

Lue lisää

Tiehankkeet

  Espoon keskuspuisto on vaarassa lohjeta kahtia, jos 1970-luvun piirustuspöydiltä 2000-luvun yleiskaavakarttoihin kulkeutunut Espoonväylä…

Lue lisää

Ulkoiluväylät

Espoon keskuspuistoa ei pidä enempää pirstoa leveillä väylillä, jotka aukaisevat jopa kymmenien metrien aukileen metsään. Moni viihtyy…

Lue lisää

Luonnon- ja maisemanhoito

Luonnon- ja maisemanhoidon tulee parantaa luonto- maisema- ja virkistysarvoja. Myös Espoon keskuspuiston virkistysmetsissä metsänhoito on…

Lue lisää

Luonnonsuojelu

Luonnonsuojelualueet turvaavat Espoon keskuspuiston luonnon säilymisen sekä ulkoilun ja virkistäytymisen aidossa metsäluonnossa. Luononsuojelualua…

Lue lisää

Materiaalit

Lue raportti, katso diat, levitä flyeriä! Espoon ympäristöyhdistyksen keskuspuistomateriaalit ovat ladattavissa sähköisessä pdf-muodossa. Viestintämateriaali…

Lue lisää