Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Espoon yhdistys

Espoo
Navigaatio päälle/pois

Espoon met­sä­työ­oh­jel­ma 2017 valmisteltiin kuulematta luon­to­jär­jes­tö­jä

Espoon kaupunki julkaisi vuotuisen metsätyöohjelmansa eli yli 240 hehtaaria metsänkäsittelykohteita. Luontojärjestöt eivät pyynnöistään huolimatta päässeet kommentoimaan suunnitelmia etukäteen. Espoon ympäristöyhdistys ja Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ovat pettyneitä menettelyyn.

Espoon kaupunki julkisti 10. helmikuuta vuoden 2017 metsätyöohjelmansa. Ohjelma oli luvattu nähtäville jo loppusyksyllä 2016, mutta jostakin syystä kaupunki jätti väliin sovitun ja vaaditun vuorovaikutuksen.

– Vaikuttaa siltä, että luontojärjestöjen sivuuttaminen on ollut täysin tietoinen ratkaisu, arvioi Espoon ympäristöyhdistyksen puheenjohtaja Virpi Sahi.

Alkavan talven metsätyöohjelmaa ei aiempien vuosien tapaan kuulunut kommentoitavaksi marras-joulukuussa eikä vielä tammikuussakaan yhdistyksen tiedusteluista huolimatta.

– Luontojärjestöjen kuuleminen vuotuisia metsätyöohjelmia laadittaessa tulisi kirjata uuteen Espoon luonnonhoidon toimintamalliin, kertoo Sahi.

Ihannetilanteessa suunniteltavat työkohteet saatettaisiin tietoon alkusyksyllä, jolloin luontoarvojen havainnointi maastossa on helpointa. Luontojärjestöjen asiantuntemuksen huomiointi parantaisi metsätyöohjelmien laatua.

– Olen pettynyt Espoon kaupungin toimintatapaan. Alustava analyysini on, että metsätyöohjelma kohdentaa hakkuita muun muassa lukuisille arvokkaille metsäkuvioille Pohjois-Espoossa ja myös järjestöjen esittämiin arvometsäkohteisiin, kertoo luontoasiantuntija Keijo Savola Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiristä.

Myös pian valmistuvan luonnonhoidon toimintamallin laadinnassa osallistaminen on jäämässä puutteelliseksi, vaikka Espoon kaupunki järjesti syksyllä aiheesta kaksi osallistamistyöpajaa.

–  Kaupunki lupasi myös järjestää kirjallisen lausuntokierrosen toimintamallin luonnoksesta, mutta se näyttää toistaiseksi unohtuneen. Tämä on huolestuttavaa, sillä osallistamiskäytännöt näyttävät nyt olevan hukassa myös toteutuspuolella. Ohjattu ryhmätyöskentely työpajassa ei korvaa kirjallista lausumista, eikä hakkuukohteista tiedottaminen verkkosivuilla ole osallistumista, kertoo Sahi.

Espoon kaupungissa metsien hoidon suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa teknisen keskuksen luonnonhoitoyksikkö, joka toimii teknisen lautakunnan alaisuudessa. Ympäristökeskus ja ympäristölautakunta ovat lausunnon antajan asemassa valmistelussa, joka on tällä kertaa tapahtunut täysin kaupungin virastojen sisäisenä työnä.

 

Lisätiedot:

Virpi Sahi, Espoon ympäristöyhdistys, puh. 050 308 24 57, virpi.sahi (at) sll.fi

Keijo Savola, Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri, puh. 045 652 1974, keijo.savola (at) sll.fi

Espoon metsätyöohjelma 2017:

Samasta aiheesta:

Lue lisää Espoon metsistä verkkosivuiltamme: