Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Espoon yhdistys

Espoo
Navigaatio päälle/pois

Karhusuonpurolla talkoiltiin taas

Kuva: Pirjo Itkonen

Talkoilla luotiin taimenille parempia lisääntymisympäristöjä. Talkoot järjestettiin yhteistyössä LähiTapiolan ja Virhon kanssa.

Talkoot järjestettiin aurinkoisena lauantaipäivänä 10.9. Mukana talkoilemassa oli mukava määrä väkeä.

Talkoissa lapioitiin soraa purouoman pohjalle ja luotiin taimenille kutusoraikkoa. Taimenten kutuaika on lokakuussa, joten purouoma ehtii sopivasti asettua ennen taimenten tuloa. Purouoman sorastus monipuolistaa myös muuta pohjaeläimistöä, sillä riittävän suuri raekoko tarjoaa suojapaikkoja kivien väliin jäävissä koloissa.

Mukana talkoilemassa oli paitsi Espyyn jäsenistöä ja hallituksen edustajia, myös mukavasti Gumbölen omakotiyhdistyksen väkeä sekä Virhon ja LähiTapiolan edustajia.

Kiitos talkoolaisille ja järjestäjille, ensi vuonna jatketaan!

Kuva: Pirjo Itkonen

Listätietoja taimenkannasta ja virtavesistä:

Virtavesien hoitoyhdistys (Virho) seuraa muun muassa taimenkantoja ja kunnostaa virtavesikohteita. Käy tutustumassa heidän toimintaansa: http://virtavesi.com/index.php