Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Espoon yhdistys

Espoo
Navigaatio päälle/pois

Yleiskaava linjaa tulevaisuuden viheralueet Espoossa kehä III:sta pohjoiseen

Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan suunnittelualue

Espoo on alkanut suunnitella tulevaisuuden maankäyttöä Pohjois-Espoossa ja Keski-Espoossa. Kaupungin omistamat arvometsät on tulevaisuudessakin säästettävä asukkaiden ja luonnon keitaina.

Tänä vuonna alkaneessa yleiskaavoituksessa ratkaistaan maankäytön suuret linjat pitkälle tulevaisuuteen niin kaupungin omilla mailla kuin myös yksityisten omistajien mailla. Yleiskaavoituksella osoitetaan laajoja alueita esimerkiksi rakentamiseen, viheralueiksi tai väylille.

Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan suunnittelualue

Kaupungilla on alueellaan yksinoikeus kaavoittaa, mutta toisaalta kaavoitusta ja osallistumismahdollisuuksia siihen säätelee lainsäädäntö.

Pohjois- ja Keski-Espoon luontoarvot ovat mittavia. Nuuksion järviylängön metsät ovat Etelä-Suomen olosuhteissa varsin monimuotoisia ja eri-ikäisrakenteisia, varsinkin suhteutettuna ns. syvän maaseudun voimakkaassa talouskäytössä olleisiin metsiin. Kaupungin mailla on säilynyt paljon luonnoltaan monipuolisia, virkistäytyjien kannalta ihanteellisia retki-, marja-, ja sienimetsiä.

Espoon ympäristöyhdistys sekä kolme muuta luontojärjestöä toimittivat kesäkuussa kaavoittajille aloitteen, jotta nämä metsät säilyisivät myös tulevie espoolaisten iloksi. Aloitteen mukaan Pohjois-Espoon arvometsät tulee yleis- kaavoituksessa osoittaa rakentamisen ulkopuolella säilytettäviksi viheralueiksi sekä soveltuvin osin huomioida suojelualuevarauksina (kaavan SL-alue) tai luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeinä alueina (kaavan luo-merkintä).  Sama koskee kohdealueen asemakaavoja, joilla maankäyttöä ohjataan yksityiskohtaisesti.

Lisätietoa:

 

Virpi Sahi

Kirjoittaja on Espoon ympäristöyhdistyksen puheenjohtaja