Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Espoon yhdistys

Espoo
Navigaatio päälle/pois

Uusimaa-kaavaan 2050 täydennettävä uusia suojelualueita ja palautettava maakunnalliset viheryhteydet

Espoon ympäristöyhdistys on ilahtunut Uusimaa-kaavaan 2050 esitettyistä uusista suojeluvarauksista ja esittää niille tukensa. Lisäksi yhdistys esittää kaavaan myös joukon täydentäviä uusia suojelualueita, kuten Hannusjärven-Hannusmetsän alueen. SL-varaus ja suojelualueen perustaminen turvaa paitsi luonnon säilymisen myös virkistysmahdollisuudet luonnossa silloinkin, kun ympäröivä maankäyttö tehostuu tai omistaja vaihtuu.

Yhdistys esittää kaavaan palautettavaksi maakunnalliset viheryhteystarpeet, jotka muuten tuhoutuisivat Etelä- ja Keski-Espoon rakentamispaineissa. Myös pääkaupunkiseudun rannikko- ja saaristovyöhykkeen merkintää esitetään palautettavaksi. Yhdistyksen mielestä Histan raideliikenteeseen tukeutuva taajamatoimintojen aluetta ei tule laajentaa etelään Kehä III saakka, jolloin se vaarantaisi Mynttilän alueen merkittävät, SL-varaukseksi sopivat luontoarvot.

9.11.2018 Mielipide Uusimaa-kaava 2050 luonnoksesta PDF

 

Lue lisää:

– Uudenmaanliitto: Uudenmaa kaava 2050-valmistelusivu

Tämän ja muut kannanottomme voit löytää Kannanotot-sivultamme täältä.