Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Espoon yhdistys

Espoo
Navigaatio päälle/pois

Oittaan ulkoilualueen datakeskusvaraus hylättävä

Kartta Oittaan Högnäsin datakeskusvarauksen sijainnista 1.3.2019
Espoon ympäristöyhdistys ja Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri esittävät, että Espoon kaupunginhallituksen kilpailu- ja elinkeinojaosto hylkää Oittaan ulkoilualueen metsäalueelle esitetyn ns. Högnäsin datakeskusvarauksen.

Allekirjoita adressi sunnuntaihin 31.3.2019 klo 18 mennessä täältä.

 

Esitetty noin 35 hehtaarin laajuinen aluevaraus ulottuu keski- ja länsiosassa ulkoilu- ja luontoarvojen kannalta erityisen arvokkaalle metsäalueelle, jossa on säilynyt merkittävä keskittymä vanhoja kangas-, kallio- ja korpimetsiä. Sama alue toimii osana suosittua Oittaan ulkoilualuetta, jossa, vuodenajasta riippuen, hiihdetään, lenkkeillään, marjastetaan tai sienestetään.

Oittaan ulkoilukeskuksen toiminta ja vetovoima nojaavat näihin metsäisiin ulkoilumaastoihin, Bodomjärven ohella. Ulkoilijoiden palvelut parkkipaikkoineen, ravintoloineen, saunoineen, tulipaikkoineen ja lumetettuine latuineen ovat varsin kehittyneet ja metsät monipuoliseen ulkoiluun houkuttelevia.

Datakeskusvaraus leikkaisi alueesta merkittävän osan ja muuttaisi maisemakuvaa huomattavasti aluevarausta laajemmalla alueella. Vaikutukset tuhansien ihmisten käyttämään ja arvostamaan ulkoilualueeseen olisivat ilmeisiä.

Oittaan ulkoilualueen ja siihen liittyvien lähimetsien maakunnallinen arvo on ymmärretty Uudenmaan liitossa parhaillaan työn alla olevaa Uusimaa-kaavaa 2050 tehtäessä. Kyseisen kokonaismaakuntakaavan luonnoskartalla alueelle on osoitettu laaja virkistysalue (LIITE 1), jota täydentävät sen etelä- ja koillispuolelle osoitetut viheryhteystarvemerkinnät. Datakeskuksen ehdotettu aluevaraus ulottuu lännessä merkittävältä osin esitetyn virkistysaluevarauksen päälle. Lisäksi se vaikeuttaa olennaisesti metsäalueen eteläosaan esitetyn maakunnallisen viheryhteyden säilyttämistä toimivana ja riittävän leveänä.

Espoon pohjois- ja keskiosan yleiskaavan (POKE) laadinta on vielä kesken. Kaavaprosessin tässä vaiheessa on huonoa maankäytön suunnittelua esittää datakeskuksen aluevarausta yhdelle kaavan ilmeisistä ”kipupistealueista”.

Kannanoton tehneet luontojärjestöt uskovat Espoosta löytyvän datakeskukselle nyt esitettyä sopivampia paikkoja, joissa haitalliset vaikutukset luonnonympäristöihin, maisemiin ja virkistyskäyttöön jäävät selvästi Högnäsin aluetta vähäisemmiksi.

Lisätiedot:

Virpi Sahi, puheenjohtaja, Espoon ympäristöyhdistys, puh. 050 308 24 57, virpi.sahi@sll.fi

Keijo Savola, luonnonsuojeluasiantuntija, Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri, puh. 045 652 1974, keijo.savola@gmail.com

Allekirjoitukset

ESPOON YMPÄRISTÖYHDISTYS RY

Virpi Sahi            Maria Sirviö
puheenjohtaja        varapuheenjohtaja

SUOMEN LUONNONSUOJELULIITON UUDENMAAN PIIRI RY

Laura Räsänen    Tapani Veistola
puheenjohtaja        erityisasiantuntija

Löydät kannanoton myös Kannanotot-sivultamme.