Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Espoon yhdistys

Espoo
Navigaatio päälle/pois

Helsingin Paloheinästä mallia Espoonväylän tunnelointiin

Havainnekuva (2019) Södeskoginaukean ja Bosmalmin asemakaavahankkeisiiin sisältyvän Espoonväylän ja eräiden muiden hankkeiden/toimintojen yhteisvaikutuksista Espoon Keskuspuiston ekologiseen yhteyteen sekä metsäisen alueen supistumiseen. Kuva: Espoon ympäristöyhdistys ry 2019

Espoonväylä pitää saada kokonaan tunneliin Puolarmetsänkadulta Finnoontielle. Mallia tulisi ottaa Helsingin Paloheinästä, jossa katu on viety tunneliin läpi Helsingin Keskuspuiston.

Espoonväylän tunneloitava osuus olisi reilun kilometrin pituinen, aivan kuten Paloheinätunnelikin. Helsingin keskuspuiston alle rakennettu 1,2 kilometriä pitkä tunneli maksoi 30,5 miljoonaa euroa. Se on tarkoitettu vain joukkoliikenteelle.

Nyt esillä oleva Espoonväylän suunnitelmassa on esitetty lyhyttä tunnelointia lähelle Finnoontietä, mutta se on täysin riittämätön eikä ratkaise hankkeen ympäristölle, maisemalle ja viihtyisyydelle tuomia ongelmia. Suunnitelman mukaan nelikaistainen väylä risteysalueineen halkaisisi Malminmetsän saavuttaen lopulta Finnoontien linjauksen. Se rikkoisi Espoon keskuspuiston länsi- ja itäosan metsäisen yhteyden, joka on maakunnallisesti tärkeä.

– Pitkä tunneli on täysin mahdollinen ratkaisu, jos väylän ympäristöongelmat halutaan oikeasti ratkaista, toteaa Espoon ympäristöyhdistyksen puheenjohtaja Virpi Sahi.

Espoonväylää on kaavailtu Espoon keskuspuistoon 1970-luvulta alkaen. Väylä on palasteltu katusuunnitelmiksi, minkä vuoksi hankkeen kokonaisvaltainen YVA (ympäristövaikutusten arviointi) on jäänyt alun perin tekemättä. Nyt väylä on rakennettu sisään kahteen asemakaavaan, jotka ovat nähtävillä 20.5.2019 asti. Söderskoginaukean asemakaavaehdotuksessa on mukana väylän lyhyt tunneliosuus. Bosmalmin asemakaavaehdotuksessa väylän molemmin puolin esitetään uusia asuinalueita.

– Yhteisvaikutuksenaan väylä, uusi rakentaminen sekä muun muassa Blominmäen jätevesipuhdistamon rakenteilla oleva huoltotunneli sekä Finnoonpuron varteen viime vuonna raivattu leveä ulkoiluväylä käytännössä tuhoavat ekologisen yhteyden, Sahi muistuttaa.

Väylän lisäksi myös Bosmalmille esitetty rakentaminen on herättänyt epäröintiä myös kaupungin sisällä. Alkuvuonna kaupunkisuunnittelulautakunnassa hävisi niukin luvuin esitys, että rakentamisesta olisi luovuttu ja säästetty keskuspuiston virkistysmetsät tältä osin nykyisessä laajuudessaan.

Lisätiedot:

Virpi Sahi, puheenjohtaja, Espoon ympäristöyhdistys puh. 050 308 2457, sposti virpi.sahi@sll.fi

Espoon keskuspuisto

Espoonväylän asemakaavaehdotukset Espoon sivuilla nähtävänä 20.5.2019 asti:

Bosmalm 
Söderskoginaukea