Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Espoon yhdistys

Espoo
Navigaatio päälle/pois

275 metrin pituinen Sö­ders­ko­gin­tun­ne­li ei riitä pelastamaan Espoon keskuspuistoa sekä Bosmalmin metsät tunneloitava

Kuvassa Espoon keskuspuiston metsää Bosmalmin alueella 19.5.2019. Kuvaussuunta on Malminmäenkaaren päästä koilliseen. Kuva: Matti Pellinen

Espoon ympäristöyhdistys katsoo, ettei suunniteltu 275 metrin pituinen Söderskogintunneli ei riitä pelastamaan Espoon keskuspuistoa. Sitä on pidennettävä ja myös Bosmalmin metsät tarvitsevat tunnelointia. Bosmalmin metsän rakentamisesta on luovuttava.

Espoon ympäristöyhdistys on seurannut Espoonväylän suunnittelua sen varhaisvaiheista alkaen.  Espoon keskuspuisto on Etelä-Espoon merkittävin metsäinen viheralue. Söderskoginaukean ja Bosmalmin asemakaavaehdotuksen suunnittelualueella on maakunnallisesti tärkeä metsäekologinen yhteys.

Bosmalmin asemakaavaehdotukseksen mukaan Espoonväylä halkaisisi maiseman maan pintaa myöten, etualalta kohti Puolarmaaria (takana vasemmalla) ja metsä sen molemmin puolin rakennettaisiin. Ekologinen yhteys on vaarassa ilman Bosmalmin suunnittelualueelle jatkettua tai erikseen suunniteltavaa Bosmalmin tunneliosuutta. Malminmäen purolaakson kohdalla Espoonväylän ehdotettu linjaus ei turvaa ekologisen yhteysalueen toimivuutta.

Söderskoginaukean asemakaavaehdotuksen mukaan Espoonväylä kulkisi kuva-alalla näkyvän metsän keskivaiheilla 275 m tunnelissa, mutta muuten maan pinnalla metsässä ja pellolla.

Jätevesipuhdistamotyömaan ja pellonpään välissä olisi maan pinnalla suuri kiertoliittymä, johon Nöykkiönkadun jatke liitettäisiin, ja johon Espoonväylä nousisi tunnelista maan pinnalle, jatkaen edelleen Bosmalmin suuntaan.

Söderskoginaukea ilmakuva 19.5.2019. Kuva: Matti Pellinen

Kuvassa 2 Espoon keskuspuiston metsää niin sanotun Söderskoginaukean alueella 19.5.2019. Siitä suuri osa on metsää ja maakunnallisesti tärkeää metsäekologista yhteyttä, joka yhdistää Keskuspuisto I ja II toisiinsa. Varsinainen aukea ovat Söderskogin pellot (takana). Kuvaussuunta on Malminmäen K-marketilta pohjoisluoteeseen. K-marketin parkkipaikka oikealla, keskellä vuonna 2018 aloitettu Blominmäen jätevesipuhdistamon linjojen louhintatyömaa.

Söderskoginaukean asemakaavaehdotuksessa esitetty tunneli maakunnallisesti tärkeän ekologisen yhteysalueen turvaamiseksi Keskuspuisto I ja II -alueita erottavan Finnoontien läheisyyteen ei poista suuria ongelmia toisaalla väylän suunnittelualueella. Metsäinen yhteys jää kovin kapeaksi tunnelista itään, jossa vastassa on peltoa maan pinnalle nousseen väylän ja liikenneympyrän pohjoispuolella

Espoon ympäristöyhdistys on ottanut kantaa Söderskogin ja Bosmalmin asemakaavaehdoituksiin:

20.5.2019 Muistutus asemakaavaehdotukseen Söderskoginaukea 432300 PDF

20.5.2019 Muistutus asemakaavaehdotukseen Bosmalm 432000 PDF

 

Muita kannanottojamme voit tarkastella täältä.