Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Espoon yhdistys

Espoo
Navigaatio päälle/pois

Keski- ja Pohjois-Espoon yleiskaava uhka luonnon mo­ni­muo­toi­suu­del­le

Espoon ympäristöyhdistys kirjoitti mielipiteen uudesta Keski- ja Pohjois-Espoon yleiskaavasta, joka on kaupunkisuunnittelulautakunnan käsittelyssä parhaillaan.  Lyhennetty mielipide julkaistiin myös Helsingin Sanomissa. Alinna linkkinä alkuperäinen lyhentämätön kirjoitus.

Uusi yleiskaava kaikkien aikojen suurin uhka Espoon luonnon monimuotoisuudelle

Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava tulee päätettäväksi kaupunkisuunnittelulautakunnan seuraavassa kokouksessa. Se tuo valtaisaa lisärakentamista ja viheryhteyksien ja luonnon monimuotoisuuden häviämistä. Monimuotoisuudessa on kyse elinvoimaisten ekosysteemien, niiden osana myös elintärkeiden pölyttäjien ja ihmisen varjelusta.  Lajikato on laajalti tunnustettuna, vakavana uhkana noussut ilmastonmuutoksen rinnalle kansainväliseksi megatrendiksi. Suomen sitoumus pysäyttää lajikato 2020 koskee myös Espoota.  Espoo julistaa olevansa Euroopan kestävin kaupunki, mutta sen oma maankäyttö on täysin kestämätön. Kaavaehdotuksen ero juhlapuheisiin on räikeä. Rakentamista on ohjattu monimuotoisuuden ydinalueille ja sen alle jää yli 10 % kaavan metsäpinta-alasta. Näin suurta maankäytön muutosta ei Pohjois-Espoossa luonnolle ole koskaan tapahtunut; se vastaa vuosisatojen pellonraivausta tai koko nykyistä rakennusalaa.  Laaja hävitys pirstoo virkistykselle tärkeät Oittaan, Nuuksion, Mynttilän, Viiskorven ja Vihdintien laajat metsäalueet sekä kulttuurihistoriallisesti ainutlaatuisen Espoonjokilaakson. Rakentaminen rajautuu luonnonsuojelualueisiin eikä säästä järviluontoakaan, jopa Bodom-järvellä kaavoitetaan rantaan asti.  Lajirikkauden huippukohteessa Högnäsin kannaksella tuho kohtaa uhanalaisia jalopuulehtoja ja sen Natura-alueen kanssa yhteisiä suojeluarvoja. Niihin jo aiemmin tyssännyt asemakaava yritetään nyt kiertää yleiskaavamerkinnällä.  Luontojärjestöjen perustellut suojelualuelisäykset on torjuttu. Päättäjillä on suuri vastuu muuttaa yleiskaava kansainvälisiä sitoumuksia ja Espoon julistuksia toteuttavaksi.

Lue lisää:

Espoon yleiskaava kaikkien aikojen suurin uhka Espoon luonnon monimuotoisuudelle