Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Espoon yhdistys

Espoo
Navigaatio päälle/pois

Espyy antoi mielipiteensä Kotiseudun ulkoilupolut ohjelmasta

Espoon ympäristöyhdistys esittää, että ohjelma palautetaan uuteen valmisteluun siten, että suunnittelussa nykyistä selvästi paremmin huomioidaan myös luontoarvot, mukaan lukien reitittömien luontoalueiden säilyttämisen tarve sekä ehyet luonnonmaisemat. Yleissuunnitelman tulisi parhaimmillaan antaa kokonaiskuva alueen asukkaille ja kuntalaisille kotiseudustamme ja sen arvoista.