Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Espoon yhdistys

Espoo
Navigaatio päälle/pois

Espoon met­sä­työ­oh­jel­ma vuosille 2020-2021

Espyy sai kommentoida Espoon tulevaa metsätyöohjemaa.

Kommentoinnissa on hyödynnetty Espoon Luonnonhoitoyksikön toimittamia kuviotietoja sekä Espoon ympäristöyhdistyksen sekä Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirin edustajien viime vuosina tekemien maastokäyntien havaintoja. Kommentit on koonnut piirin suojeluasiantuntija Keijo Savola.

Lue lisää: