Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Espoon yhdistys

Espoo
Navigaatio päälle/pois

Espyy ja Uudenmaan piiri jättivät muistutuksen POKEsta

Espoon ympäristöyhdistys ja Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri antoivat yhteisen muistutuksen ja lausunnon Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavaehdotuksesta.

Kaavan jatkotyöstölle ilmeinen tarve

Kaavaehdotuksessa on merkittäviä ongelmia luonto- ja virkistysarvojen huomioinnin, ilmastonmuutoksen hillinnän sekä lainmukaisen maankäytön suunnittelun kannalta. Myös kaavan luontotietopohja on edelleen ilmeisen puutteellinen.

Edellä mainituista syistä esitämme, että kaavatyölle otetaan kunnolla lisäaikaa, mikä mahdollistaisi keskeisten ongelmien ratkaisemisen.

Lue lisää: