Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Espoon yhdistys

Espoo
Navigaatio päälle/pois

Espyy antoi vastaselityksen EGS:n ve­den­ot­to­lu­pa-asiassa koskien Gumbölenjokea

Gumbölenjoen eläimistö on vaarassa, jos joen vedenottoa ei säädellä ja seurata riittävällä tarkkuudella. Espyy ehdottaa Aluehallintoviranomaisille että vedenottolupaehtoihin tehdään tarvittavat täydennykset Gumbölenjoen eliöstön turvaamiseksi.