Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Espoon yhdistys

Espoo
Navigaatio päälle/pois

Espyy antoi muistutuksen Högnäsin asemakaavasta

Espyy esittää, että asemakaava tulee palauttaa uudelleen valmisteltavaksi, jotta alueen erityistä suojelua vaativien eläinten elinympäristöt sekä alueen luonnon valtakunnalliset ja maakunnalliset suojeluarvot tulee huomioitua riittävässä määrin. Lue lisää: täältä