Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Savon piiri Kuopion Luonnon Ystäväin Yhdistys

Kuopio
Navigaatio päälle/pois

Muistutus koskien Itä-Suomen logistiikka-alueen ja yhdistettyjen kuljetusten terminaalin asemakaavaa ja asemakaavan muutosehdotusta / Matkus

KLYY on 16.4.2020 jättänyt muistutuksen koskien Matkuksen alueelle kohdentuvaa Itä-Suomen logistiikka-alueen ja yhdistettyjen kuljetusten terminaalin asemakaavaa ja asemakaavan muutosehdotusta.

KLYY katsoo ensisijaisesti, että kaavaehdotuksista mitään ei nykymuodossaan tule hyväksyä. Natura-alueen päälle rakentaminen ja Ylä-Matkus-järven täyttö eivät yhdistyksen näkemyksen mukaan ole hyväksyttävissä. Asemakaavaehdotukseen liittyy merkittäviä puutteita Natura-säännösten soveltamisessa sekä huomattava ristiriita valtion luonnonsuojelutavoitteiden ja maanomistajan (valtio) tahdon kunnioittamisen suhteen. Nämä seikat edellyttävät kaavan uudelleen valmistelua, mikäli sen toteuttamista pidetään tarpeellisena.

KLYY, Muistutus Matkuksen kaavasta_160420