Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Savon piiri Kuopion Luonnon Ystäväin Yhdistys

Kuopio
Navigaatio päälle/pois

Kuopion kaupunkimetsien  hakkuut  perustuivat  vuoteen 2012 asti 2001  hyväksyttyyn Metsien  monikäyttösuunnitelmaan. Tämän suunnitelma valmistelu oli avointa.    Suunnitelmaluonnos asetettiin  julkisesti nähtäville, jolloin kuntalaiset saivat sanoa siitä mielipiteensä. Lausuntojen ja muistutuksien perusteella mm.  hakkuutavoitteita laskettiin  esitetyn 30 000m3/v sijasta  tasolle 25 000 m3/v.   Korkeampi hakkuutavoite olisi heikentänyt Puijon, Neulaniemen ja Niittylahden metsien ekologisia, maisemallisia sekä asuin- ja elinympäristön viihtyisyyden kannalta tärkeitä arvoja.

Suunnitelma  piti toteuttaa vuorovaikutteisesti.  Hakkuut oli asetettava julkisesti nähtäville 1-1,5 vuotta ennen toteutusta. Ekologiset, sosiaaliset ja kulttuuriarvot  määritettiin ensisijaisiksi taloudellisiin arvoihin nähden.

Viime vuosina hakkuiden valmistelu ei kuitenkaan ole ollut avointa. Hakkuusuunnitelmia ei ole asetettu nähtäväksi ja hakkuutavoitekin on noussut  30 000 m3:iin. Itse asiassa näyttää siltä, että kiristyvän taloustilanteen vuoksi kaupunki odottaa metsiltään tulevana vuonna 2,4 miljoonan tuloutusta vastaten noin 45 000 m3:n hakkuita. Tämä hakkuiden kasvu ei ole suhteessa kaupungin omistaman metsämaan lisääntymiseen (nyt n. 12 500 ha, 10 000 ha vuosituhannen alussa)

Uuden metsien käyttösuunnitelman valmistelu on ilmeisesti edelleen kesken. Tämä voi olla hyväkin asia. Uudet tiedot ympäristössämme parhaillaan käynnissä olevista muutoksista nimittäin pakottavat painottamaan metsäsuunnitelmassa sellaisia näkökohtia, joita ei kaksikymmentä vuotta sitten vielä osattu ennakoida. Etenkin odotettavissa oleva ilmaston muuttuminen jo nousevan puusukupolven aikana tulisi ottaa huomioon varsinkin, kun Kuopion ilmastopoliittista ohjelmaakin päivitetään.

Hiilineutraaliuteen ei päästä pelkästään päästöjä vähentämällä, ensiarvoista on huolehtia hiilivarastoista ja niiden kasvamisesta. Näissä metsätaloudella on keskeinen merkitys. Avohakkuista luopuminen tai niiden vähentäminen, peitteinen metsänkasvatus, metsien kiertoajan pidentäminen, suojelun lisääminen, ja ojitettujen soiden ennallistaminen palvelisi erinomaisen hyvin näitä tavoitteita.

Uudessa metsäsuunnitelmassa tulee myös selkeästi saattaa päätökseen Puijon kauan vireillä ollut METSO-kohteiden rauhoitus.

Kaupunkimetsät ovat tärkeitä ennen kaikkea kuntalaisten virkistyksen, terveyden ja Kuopion maisemakuvan kannalta. Tämän vuoksi kuopiolaisilla on oltava oikeus saada tietoa metsäsuunnitelman valmistelusta ja myös antaa siitä palautetta. Sen toteuttamisenkin osalta on palattava aiempaan avoimuuteen ja vuorovaikutteisuuteen.

Atte von Wright

Risto Ihantola

Vlogeja ja blogeja

Kuopion metsistä löytyy aarteita – arvokkaita luontokohteita

Kuopio on metsien kaupunki. Kuopion kaupunki omistaa merkittävän pinta-alan metsää (n. 12 500 ha) ja Suomen suurimmista kaupungeista vain Oululla on tätä suurempi metsäomaisuus (n. 22 000 ha). Kuopion metsienkäytöllä ja -suojelulla on kokonaisuudessaan merkittävä vaikutus niin asukkaiden virkistyskäyttöön, kaupungin hallinnoimiin hiilivarastoihin kuin luonnon monimuotoisuuden suojeluunkin. Unohtaa ei pidä myöskään sitä, että kaupungin metsien hakkuutuloilla on oma merkityksensä kuntataloudessa. Taloudellisen tuoton tavoittelun keskellä meidän ei kuitenkaan tule unohtaa Kuopion metsien erityisiä luonnonarvoja, jotka kotikuntamme alueella ovat säilyneet.

Lue lisää

Älä osta mitään turhaan

Kirjoittaja Sini Nuutinen

Lue lisää

KLYY Jämsän Sanomissa 98 vuotta sitten

Yllä näkyvässä tekstissä Kuopion Luonnon Ystäväin Yhdistyksen ajatuksia 98 vuoden takaa. Ajatukset ovat relevantteja yhä tänäkin päivänä,…

Lue lisää

Pekan vlogi: Viimeiset sanat

Kiitos Pekan vlogin seuraajille! On jäähyväisten aika. Aluksi kerrotaan muutamalla sanalla KLYY:n historian voimanaisesta lehtori Betty Väänäsestä,…

Lue lisää

Pekan vlogi: Herrojen seurassa

Pekka liikkuu KLYY:n ja museon uudessa ja vanhassa herraseurassa kulkien ajassa jopa yli sadan vuoden taa. Lintubongauksessakin havaitaan yksi…

Lue lisää

Pekan vlogi: Laulava kulkuri

Joulun ja uuden vuoden aikaan siirrytään muistoissamme kuumaan heinäkuuhun 2019. Pekka vaeltaa ja laulaa UKK-polulla Savon rajan takana Juuassa.…

Lue lisää

Pekan vlogi: Missä KLYY on?

Pekka esittelee KLYY:n toimintaan liittyviä paikkoja - salaperäisiä ja yllättäviäkin. Ja totta kai myös luonnossa liikutaan ja tarkistetaan…

Lue lisää

Älä osta mitään

Juhlakausi on taas alkanut. Monet meistä pohtivat mitä ostaisivat joululahjaksi lähimmäisilleen. Saatamme jopa ahdistua ajatuksesta, kun…

Lue lisää

Pekan vlogi: Syyspuuhia

Pekka pohtii, mitä pitäisi olla KLYY:n videoblogissa. Pystytämme lintulaudan ja tutustumme Ensi askeleet Suomen luontoon -kirjaan. Järvien…

Lue lisää

Hyvinvointia luonnosta

Stressi, ahdistus, merkityksettömyys. Nämä tuntuvat olevan yksiä suurimpia hyvinvointimme ongelmia. Meillä on kiire tehdä yhteisön tärkeiksi…

Lue lisää

Digiriistametsä-hanke riistan ja monimuotoisuuden asialla

Janne Miettinen, Suomen riistakeskus

Lue lisää

Otetaan mallia Bettystä

Betty Väänäsen, kuopiolaisen vaikuttajan, biologin ja luonnon ystävän kuolemasta tuli 5.5. kuluneeksi 70 vuotta. Betty Väänänen toimi…

Lue lisää

Puijo ei ole häpeäpilkku!

Puijon kehittäminen on taas tullut ajankohtaiseksi. Nyt on esillä ollut ”Nature Activity Park” -kokonaisuus, jossa on tarkoitus luoda Puijoon…

Lue lisää

Kolmen pöllön tarina KLYY:n uudeksi logoksi

Kuopion Luonnon Ystäväin Yhdistys ry. (KLYY) perustettiin vuonna 1896. Yhdistyksen ensimmäisessä kokouksessa vuonna 1897 silloinen puheenjohtaja…

Lue lisää

Iso, paha susi?

Susi on eläin, joka on Suomessa kautta aikojen aiheuttanut paljon keskustelua, jopa konflikteja. On henkilöitä, jotka uskovat, että susi,…

Lue lisää

Puhtaasta luonnosta saa myös taloudellista hyvinvointia

Ensiksi haluan sanoa sen, että minusta on sääli, että luonto monesti tarvitsee taloudellisen merkityksen ennen kuin sitä osataan arvost…

Lue lisää