Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Savon piiri Kuopion Luonnon Ystäväin Yhdistys

Kuopio
Navigaatio päälle/pois

Yhdistys jakaa apurahoja perinnöllisyystieteen (genetiikka) tutkijoille ja opiskelijoille, luontoa käsittelevään julkaisutoimintaan, kasvien ympäristövaurioihin kohdistuviin tutkimuksiin tai opinnäytetöihin sekä jäsenapurahoja luontoon ja ympäristöön liittyviin tutkimus- ja harrastushankkeisiin sekä julkaisutoimintaan.

VUONNA 2022 MYÖNNETYT APURAHAT:

Lehtori Betty Väänäsen apurahoja jaettiin vuonna 2022, 25 600 €.

Agate Auzane, Understanding mechanisms behind yeast interactions with the model plant Arapidopsis thaliana (väitöskirjatyö), 1500 €

Jaakko Haverinen, Mikromuovien ja ilmastonmuutoksen yhteisvaikutus kalojen sydän- ja verenkiertoelimistön toimintaan, 3000 €

Heidi Helisjoki, Pitkien ei-koodaavien RNA-molekyylien ilmentyminen progesteronilla ja munarakkulanesteellä käsitellyissä ihmisen siittiöissä (Pro gradu), 2000 €

Essi Järvinen, Metsäsertifikaattien tehokkuus monimuotoisuuden suojelussa (Pro gradu), 2000 €

Jaana Kekkonen, Metson maisemagenomiikka – kyky sopeutua evolutiivisesti ratkaisee taigalajin tulevaisuuden, 4000 €

Anniina Kuha, Geenivirrat suomalaisväestön sisällä (Pro gradu), 3000 €

Mira Latva, Mikro-organismien ja muoviroskan vuorovaikutukset meriympäristössä (väitöskirjatyö), 4600 €

Quang Dang Nguyen, Ei-invasiiviset biomarkkerit: lajinsisäiset värivaihtelut puna-ampiaisella Vespula rufa (Pro gradu), 2000 €

Suvi Olli, Ympäristö-DNA:n soveltaminen viitasammakoiden tunnistuksessa vesinäytteissä (Pro gradu), 1000 €

Elsi Pulkkinen, Kohdistetun genomieditointiteknologian kehittäminen, 2500 €

Kasvivaurioapurahoja jaettiin vuonna 2022, 2 000 €.

Annika Nylund, Magneettikasvien monimuotoisuus liikenteen saastuttamissa kaupunkiympäristöissä (Pro gradu),2000 €

Jäsenapurahoja jaettiin vuonna 2022, 17 730

Roseanna Avento, Ukrainan luontoaiheisen valokuvanäyttelyn järjestäminen, 1500 €

Milla Bouquerel, Luontotaajuudella-podcastin tallennusvälineiden hankinta, 700 €

Paula Hyvönen ja työryhmä, Kuopion Luontokino 2022, 1400 €

Markus Miettinen, Pohjoisten lintujen seurantapyyntiprojekti Varkauden Lapinluhdalla, 3800 €

Tapio Osala, Pohjois-Savon sääksien ja merikotkien tutkimus, 1700 €

Rauha Pulliainen, Luontotuvalla toteutettavien kuvataidenäyttelyiden materiaali- ja tapahtumaohjelman kuluihin, 200 €

Piia Ratava, Luontoaiheiset vierailut erityisryhmille, 500 €

Eelis Rissanen, Kiikarit luonnonystävälle, 780 €

Eelis Rissanen ja työryhmä, Suomen 4. lintuatlaksen toteuttaminen Pohjois-Savossa, 4000 €

Anna-Maria Veijalainen ja työryhmä, Biomuovin hajoamisen tehostaminen biojätekompostissa, 1800 €

Maaret Väänänen ja työryhmä, Hanke Kuopion Haminalahden haitallisten vieraslajien torjumiseksi, 850 €

Luontosataset

Jari Julkunen, Suomen vesiperhoset ja Suomen hyppyhämähäkit-kirjojen hankinta

Tuula Junnikkala, Uusien vaelluskenkien hankintaan

Tuomo Keinänen, Laadukkaiden Schwegler-linnunpönttöjen hankintaan

Timo Koskinen, Pohjoiseen suuntautuvan vaelluksen ruoka- ja polttoainekustannuksiin

Asta Lahdesmäki, Akkukäyttöisen oksasilppurin hankinta

Myönnetyt apurahat apurahat maksetaan kesäkuussa . Apurahojen saajille ilmoitetaan päätöksestä henkilökohtaisesti postitettavalla kirjeellä ja sähköpostilla, jos hakija on sellaisen laittanut hakemukseensa. Lisätietoja apurahamenettelystä, hakemuksista ja apurahojen maksamisesta voit kysyä sähköpostilla apurahat@klyy.fi 

Lehtori Betty Väänäsen apurahat

Apurahan voi saada perinnöllisyystieteen (genetiikka) tutkija ja opiskelija. Stipendin voi saada esimerkiksi tutkija/työryhmä työskentelyapurahaksi, väitöskirjatyöhön tai opiskelija pro graduun.  Savolaisuus katsotaan eduksi.  

Kasvivaurioapurahat 

Kasvivaurioapurahat on tarkoitettu nuorille tutkijoille tai korkeakouluopiskelijoille, joiden tutkimus- tai opinnäytetyö kohdistuu ihmisen toiminnasta aiheutuneisiin kasvien ympäristövaurioihin.

Hakeminen

Lehtori Betty Väänäsen apurahoja ja kasvivaurioapurahoja haetaan lomakkeella, jonka voit tallentaa omalle koneellesi ja tulostaa täyttämisen jälkeen. Muista allekirjoittaa paperinen lomake ennen lähettämistä! Lähetä allekirjoitettu hakemus ja liitetiedostot skannattuna (pdf-tiedostona) osoitteeseen apurahat@klyy.fi tai postilla osoitteeseen Kuopion Luonnon Ystäväin Yhdistys ry, Puijonkatu 15, 70100 Kuopio. Postitusosoitteet löytyvät myös hakemuslomakkeesta.

Hakemuksen on oltava perillä viimeistään 31.3.2022. 

Linkki Betty Väänäsen- ja kasvivaurioapurahan hakemukseen:

/app/uploads/sites/41/2022/02/APURAHAHAKEMUS-KLYY-BettyVaananen2022word.doc

  1. Jäsenapuraha ja Luontosatanen 

Näitä apurahoja voivat hakea vain KLYY:n jäsenet.  Jäsenmaksun on oltava voimassa 31.12.2021 (jäsenyys tarkistetaan jäsenrekisteristä).  

Jäsenapuraha

Apurahaa jaetaan monenlaisiin luontoon, ympäristöön sekä KLYY:n toimintaan liittyviin tutkimus- ja harrastushankkeisiin. Apuraha voidaan myöntää toiminnasta aiheutuvien välittömien materiaali- ja matkakulujen yms. kattamiseen tai se voi olla joko osaksi tai kokonaan kannustuksen- tai tunnustuksenomainen henkilökohtainen stipendi. 

Luontosatanen

Jos sinulla on jokin luontoon tai luonnonharrastukseen liittyvä haave, jonka saisit toteutettua 100 eurolla, hae Luontosatasta.  Kun satanen on myönnetty, toimitat kuitit hakuvuoden aikana ja rahasto korvaa kulusi 100 euroon saakka.  

Hakeminen

Yhdistettyä jäsenapurahaa sekä Luontosatasia haetaan lomakkeella, jonka voit tallentaa omalle koneellesi ja tulostaa täyttämisen jälkeen. Merkitse rasti siihen kohtaan, mitä apurahaa haet! Muista allekirjoittaa lomake ennen lähettämistä! Lähetä allekirjoitettu hakemus ja liitetiedostot skannattuna (pdf-tiedostona) osoitteeseen apurahat@klyy.fi tai postilla osoitteeseen Kuopion Luonnon Ystäväin Yhdistys ry, Puijonkatu 15, 70100 Kuopio. Postitusosoitteet löytyvät myös hakemuslomakkeesta. 

Hakemuksen on oltava perillä viimeistään 31.3.2022.

Linkki jäsenapurahan ja Luontosatasen hakemukseen:

/app/uploads/sites/41/2022/02/APURAHAHAKEMUS-KLYYjasenapuraha2022word.doc

HUOM! Apurahoja haettaessa hakija varautuu tulemaan esittelemään tutkimustaan yhdistyksen tilaisuudessa tai kirjoittamaan siitä yhdistyksen julkaisuun.  Apurahojen jaossa huomioidaan hyvän käyttökohteen ohella myös jäsenaktiivisuus sekä pitkäaikainen jäsenyys, varsinkin jos anomusten määrä ylittää jaettavissa olevan kokonaissumman.

Työskentelyapuraha vai kohdeapuraha?

Hakemuslomakkeissa kysytään, haetko työskentelyapurahaa vai kohdeapurahaa. Tämä tieto on olennainen 1000 euron ja sen ylittävien apurahojen kohdalla, sillä tieto tarvitaan ilmoitettaessa apurahoista verottajalle. Tässä lyhyesti selvennettynä mitä nämä eri apurahatyypit tarkoittavat. Lisätietoja löytyy verottajan sivuilta https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/48885/apurahojen-stipendien-ja-tunnustuspalkintojen-verotus2/

Työskentelyapuraha on tarkoitettu kattamaan työskentelijän tavallisia henkilökohtaisia elinkustannuksia tietyllä ajanjaksolla.Kohdeapurahalla katetaan toiminnasta syntyviä kuluja esim. matka- ja tarvikekustannuksia.

Aiempina vuosina myönnetyt apurahat