Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Savon piiri Kuopion Luonnon Ystäväin Yhdistys

Kuopio
Navigaatio päälle/pois

Met­säin­ven­toin­ti raportti

Kuopion kaupungin omistamissa metsissä on vanhoja arvokkaita metsäalueita, joita ei ole vielä suojeltu, vaikka ne selkeästi olisivat suojelun arvoisia. KLYY teetti inventoinnin kaupungin metsäalueille ja inventoinnin alustava raportti on nyt luettavissa tästä

Olennaisin huomio on se, että kaupungin metsissä on edelleen suojelematta vanhoja metsiä. Vanhat metsät tulee suojella, jotta luonnonmonimuotoisuus saadaan säilytettyä. Vain suojelemalla pystymme säilyttämään sen mitä vielä on jäljellä. Monimuotoisuuden suojeleminen on tärkeää, koska juuri siihen perustuu tasapainoinen ja terve elinympäristömme. Lisäksi monimuotoisuus antaa paremmat lähtökohdat ilmastonmuutokseen sopeutumiselle.