Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri

Uusimaa
Navigaatio päälle/pois

Luon­non­suo­je­li­jat huolissaan Uudenmaan luonnon pirstoutumisesta maakuntakaavassa

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri tiedottaa 10.11.2018

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri on huolissaan Uudenmaan maakuntakaavan ekologisesta kestävyydestä. Parhaillaan lausuntokierroksella olevan Uusimaa-kaava 2050:n luonnos sisältää merkittäviä heikennyksiä monen kunnan viheralueverkostoon uusista suojeluvarauksista huolimatta. Erityisen uhan alla ovat pääkaupunkiseudun ydinalueen viheryhteydet.

Kaavaluonnoksessa esitetään poistettavaksi muun muassa lähes kaikki Kehä III:n eteläpuoliset nykyisen maakuntakaavan viheryhteydet. Tämä jättäisi pääkaupunkiseudun ekologisen verkoston säilyttämisen täysin kuntien kaavoituksen varaan. Sama ongelma on Hyvinkäällä, Nurmijärvellä ja Lohjalla, joissa maakuntakaava ei turvaa valtakunnallisesti tärkeän Salpausselän ekologisen yhteyden säilymistä rakentamiselta.

Piiri pitää tärkeänä, että Länsi-Uudellamaalla on monia uusia luontoa turvaavia kaavamerkintöjä. Näistä merkittävimpiä ovat Espoon Näkinmetsä, Kirkkonummen Kauhalan metsät ja suot, Lohjan Karnaistenkorpi ja Outamo sekä Mäntsälän Sahajärven metsä. Sitä vastoin Itä-Uudenmaan suojeluverkoston kehittäminen on lähes täysin unohdettu.

Lain mukaan maakuntakaavan tulee huolehtia siitä, että valtakunnalliset ja maakunnalliset alueidenkäytön tarpeet huomioidaan kuntien kaavoituksessa. Nyt tätä tehtävää laiminlyödään viherrakenteen osalta. Erityisen vakavaa se on alueilla, joilla rakentamispaineet ovat suuria ja luontoalueiden merkitys ihmisten virkistykselle erityisen tärkeä ja kasvava.

Luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri vetoaa kuntiin ja muihin lausunnonantajiin, jotta ne vaatisivat maakunnallisen viheralueverkoston parempaa huomiointia kaavassa. Erityisen tärkeää se on pääkaupunkiseudulla ja muilla kasvualueilla. Lisäksi kaavassa esitetyt uudet suojelualuevaraukset pitää toteuttaa.

Metsät piirin ensi vuoden kärkenä

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirin ensi vuoden kärkiä ovat metsät, Ketosirkka II -luonnonhoitohanke ja meluntorjuntaa edistävä Hiljan päivä palkintoineen.

Piirin puheenjohtajana jatkaa vuonna 2019 Laura
Räsänen Kirkkonummelta. Piirihallitukseen valittiin seuraavaksi kahdeksi vuodeksi Jessica Haapkylä Lohjalta, Teemu Köppä Hangosta, Jouni Lamminmäki Vantaalta, Pasi Raipola Espoosta, Reija-Riikka Stenbäck Askolasta. Yhdeksi vuodeksi valittiin hallitukseen Harri Heinonen Riihimäeltä ja Esa Lehtinen Lohjalta.

Piirihallituksessa jatkavat ensi vuonna myös aiemmin valitut Antti Halkka Helsingistä, Liisa Hyttinen Keravalta ja Mika Välipirtti Helsingistä.

Hallituksen varajäseniksi vuodeksi 2019 valittiin Yrjö Ala-Paavola (Hyvinkää), Riku Cajander (Kirkkonummi), Emilia Horttanainen (Raasepori), Marika Kuokkanen (Sipoo), Rainer Lahti (Espoo), Milja Parviainen (Helsinki), Anni Simola (Espoo), Jenni Toikkanen (Vantaa), Hilkka Toivonen (Siuntio) ja Marko Vaihevuori (Helsinki).


Lisätietoja
– puheenjohtaja Laura Räsänen, puhelin 050 4389 795, laura.rasanen@kotikone.fi
– toiminnanjohtaja Ursula Immonen, puhelin 044 258 0598, ursula.immonen@sll.fi
– luonnonsuojeluasiantuntija Keijo Savola, puhelin 045 652 1974, keijo.savola@gmail.com

– metsätalousinsinööri Jyri Mikkola, puhelin 0400 372 433, jyri.mikkola@sll.fi

– erityisasiantuntija Tapani Veistola, puhelin 0400 615 530, tapani.veistola@sll.fi