Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri

Uusimaa
Navigaatio päälle/pois

Ketosirkka – luonnonmonimuotoisuushanke on Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirin hallinnoima hanke. Hankkeen tarkoituksena on hoitaa ja kunnostaa uhanalaisia perinnebiotooppikohteita sekä metsäisiä elinympäristöjä ja ranta-aluekohteita hankevuosien 2022 ja 2023 ajan läntisellä Uudellamaalla. Hankkeen yhteistyökumppaneina ja taloudellisina tukijoina toimivat Uudenmaan ELY-keskus, Hangon, Raaseporin ja Lohjan kaupungit sekä Uudenmaan virkistysalueyhdistys.

Hanketta rahoittaa ympäristöministeriön Helmi-elinympäristöohjelma.

Hoitokohteet

Hankeuutiset

Helmi-yhteystiedot

Facebook-sivu: Ketosirkka - luonnon monimuotoisuushanke

Lue lisää