Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri

Uusimaa
Navigaatio päälle/pois

Teemme työtä, jotta luonto säilyy elinvoimaisena myös jälkipolville.

Osallistu Sinäkin luonnonsuojeluun lahjoittamalla!

Lämmin kiitos kaikille työmme tukijoille!

kuva: Paul Stevens

Rahankeräystilimme on FI19 5542 2320 2737 58, OKOYFIHH. Lupa nro RA/2020/892, tiedot sivun alaosassa.

Laita maksuun haluamasi kohdekohtainen viitenumero:

  • Suden suojelu – viite 32191

Piiri osallistuu mm. metsien suojeluun, joissa susia elää sekä LUKE:n vetämään SusiLIFE-hankkeeseen, jossa edistetään ihmisten ja susien yhteiseloa.

  • Luonnonhoitotyötä läntisellä Uudellamallaviite 32120

Luonnonhoitohanke Ketosirkka hoitaa arvokkaita luonnonsuojelu- ja kulttuurikohteita yhteistyössä eri tahojen kanssa.

  • Perinnemaisemien hyväksi tehtävä vapaaehtoistyö viite 32104

Uudenmaan perinnemaisemaryhmän (UUPE) hoitaa mm. Porvoon Stensbölen Natura-alueen niittyjä ja pikkuapolloperhosen elinympäristöä sekä muita kohteita. Ryhmä toimii vapaaehtoispohjalta mutta tukea tarvitaan matka ja ruokakuluihin.

 Ruusuristeilytalkoot_Kuva_Olli_Borg
Kuva: Olli Borg
  • Vesiensuojelutoiminta – viite 32117

Vuonna 2021 on Uudenmaan piirissäkin virtavesien suojelun vuosi. Piiri selvittää pienten, sähköntuotannon kannalta vähämerkityksisten voimaloiden tilannetta ja tekee esityksiä kalateistä ja vesistöjen tilanteen parantamisesta.

kuva: Ursula Immonen
  • Metsien ja soiden suojelu – viite 32146

Piiri tekee mm. luontoselvityksiä ja suojeluesityksiä kaavojen ja hankkeiden uhkaamista kohteista Uudellamaalla.

Linlo, Porkkala, kuva Laura Räsänen

Maksa haluamasi summa suoraan verkkopankissasi tilille suojelukohteen viitenumerolla:

www.aktia.fi

www.danskebank.fi

www.handelsbanken.fi

www.nordea.fi

www.op.fi/

www.s-pankki.fi

www.saastopankki.fi

www.poppankki.fi

www.alandsbanken.fi

RAHANKERÄYSLUPA

Rahankeräyslain (863/2019) mukaiset ilmoitettavat tiedot keräyksestä:
Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry:n lupa nro RA/2020/892. Lupa on myönnetty 23.07.2020 ja on voimassa toistaiseksi.

Kerätyt varat käytetään:
– luonnonhoidon käytännön toimenpiteisiin, kuten esimerkiksi uhanalaisten lajien ja luontotyyppien suojeluun ja hoitoon sekä niiden elinolosuhteiden parantamiseen
– kulttuurikohteiden suojeluun ja hoitoon
– luontoselvitysten ja suojeluesitysten tekemiseen
– Itämeren ja sisävesien suojelutoimiin
– kohtuutalouden ja ekologisen elämäntavan edistämiseen
– luonnon hiilivarastojen suojelutoimiin ja ilmastonmuutoksen torjuntatoimiin
– koulutuksiin ja kurssien järjestämiseen sekä materiaalin tuottamiseen edellä mainituista asioista.

Varoja käytetään edellä mainittuihin toimenpiteisiin liittyvien henkilöstökulujen kattamiseen, hankkeiden perustamis- ja ylläpitokustannusten kattamiseen sekä talkootoiminnan järjestelykuluihin sekä vapaaehtoisten opastamisesta aiheutuvien kulujen kattamiseen.

Rahankeräystili: FI19 5542 2320 2737 58, OKOYFIHH

Lisätietoja piirin toimihenkilöiltä: uusimaa(a)sll.fi