Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri

Uusimaa
Navigaatio päälle/pois

     ’UUPE’ hoitaa perinnemaisemia Uudenmaan alueella

Lampaita laiduntamassa perinneniityllä

Uudenmaan piirin perinnemaisemaryhmä UUPE on hoitanut perinnemaisemia talkoilla jo vuodesta 2000. Työtä tehdään muun muassa Metsähallituksen ohjauksessa ja muiden järjestöjen ja paikallisten tahojen kanssa yhteistyössä.

Toimintaan voivat osallistua kaikki kiinnostuneet:

  • Ota yhteyttä ryhmän pj. Tero Malinen temaline(a)gmail.com
  • Liity sähköpostilistalle ja UUPEn Facebook-ryhmään!

Kevään 2022 suunnittelukokous oli 7.4. ja suunnitelmissa ovat mm. seuravat UUPEn järjestämät tapahtumat:

  • Kevätretki la 14.5.   Stensböleen Porvooseen
  • 8. – 9.10. JUHLATALKOOT ja tapahtuma Porvoon Stensbölen kumminiityllä yhdessä Metsähallituksen kanssa
  • Muitakin talkoita luvassa: Lehtisen saaressa ja mahdollisesti kesäretki Villinkiin
  • Yhdistyksillä on myös niitytalkoita:  esim. Nurmijärvellä Aleksis Kiven mökin pihalla 4.8., Lohjalla 13.7. ja 20.7., Espoossa Pörriäisniityllä, Vantaalla Tuupakan kedolla, Mäntsälässä Sandbergin pellolla jne.
  • Varsinais-Suomessa Paimion yhdistys järjestää ketoleirin Askalan kedoilla: 12. – 17.7.2022 ja lokakuussa polttoleirin. Lisätietoja ja ilmoittautumiset:  otsomatti(a)gmail.com

Katso yhdistysten talkoista lisää:  Tapahtumakalenteri

Kysy UUPEn tapahtumista lisää Terolta ja tule mukaan!

Fiilistele kesän tapahtumia kumminiityllämme videolta, joka on vuodelta 2018:

Video: Stensbölen niityllä keväästä syksyyn

Tule mukaan tekemään tärkeää työtä!

Ketoneilikka ja lehtomaitikka.

Tapahtumat 2019

– Talkoot kumminiityllä Porvoon Stensbölessä 2.11.

– Laukkalliossa talkoiltiin myös Metsähallituksen ohjauksessa la 4.5.

– Kumminiityllä Porvoon Stensbölessä talkoot la 27.4.  pidettiin yhteistyössä Metsähallituksen kanssa.

– UUPEn  suunnittelukokous pidettiin 7.2.2019 Kaisaniemen kasvitieteellisellä puutarhalla.

Tulevista talkoista ja retkistä kerrotaan tarkemmin UUPEN sähköpostilistalla ja Facebook-sivulla. Laita viestiä Terolle tai Ursulalle ja liity mukaan!

Kumminiitty

Porvoon Stensbölessä on UUPEn kumminiitty, jossa talkoita  järjestetään säännöllisesti. Toiminta alkoi vuonna 2012. Alue on osa Natura 2000 – suojeluohjelmaa. Niityn keskeinen luontoarvo on sinne siirretty pikkuapolloperhonen. Vuosittain järjestetään ainakin yhdet talkoot.

Video: Stensbölen niityllä keväästä syksyyn, kesto 11:35

Niityllä kasvaa unikkokasveihin kuuluva pystykiurunkannus, joka on pikkuapollon toukan ainoa ravintokasvi. Kuva: Anu Vihanto
Stensbölen raivaustalkoot
Niittyä hoidetaan mm. puustoa raivaamalla, raivaustähteet poltetaan. Niityn eri osien välille raivataan lentoaukkoja perhosille. Kuva: Annika Harlio
Lampaat laiduntavat Stensbölessä
Omppu Tontun luomutilan ahvenanmaan lampaat laiduntavat niityllä pikkuapollon kuoriutumisen jälkeen pitäen kasvillisuuden matalana. Kuva: Annika Harlio

Toinen ryhmän hoitama arvokohde on Suomusjärven Laukkallion alueella. Hoito alkoi syksystä 2016. 

Alueella mm. raivataan istutusmänniköä pyrkien palauttamaan sinne lehtomainen puusto. UUPE-ryhmä hoitaa käsityönä raivaustähteiden kasauksen ja polton. Avoimet alueet niitetään ja kallioilta kitketään mm. hietakastikkaa, jotta olosuhtet pysyvät suotuisina arvokasveille. Vuonna 2019 suunnitelmissa on kahdet talkoot, enimmäiset keväällä ja toiset elokuun lopulla.

Niittojäte poltetaan ravinteiden vähentämiseksi, jotta kasvupaikan kasvit menestyvät alueella. Kuva: Päivi Leikas

Kesän 2019 viikonlopputalkoo on suunnitteilla keskellä kesää Metsähallituksen hoidossa olevalle Pitkäviirin saarelle. Jälleen koetellaan Uudenmaan rajoja, taidamme lipsua Kymenlaakson puolelle. Pitkäviirissä on tarvetta sekä pienpuuston poistolle että kurtturuusun torjunnalle. Majoitus on omisssa teltoissa ja pitkälti omin eväin. Toteutusjankohta riippuu paljon sääolosuhteista pitkähkön merimatkan vuoksi.

Vieraslajitalkoot

Inkoo-Siuntion ympäristöyhdistyksen kanssa talkoiltiin 14.-15.7.2018 Sågarforssin koskella Siuntiojoella, jossa jättipalsami on vallannut alaa. Video jättipalsamitalkoista (kesto 8:49).

Ryhmän jäsenet osallistuvat myös kurtturuusun torjuntaan Hangon Furuvikissa yhteistyössä muiden järjestöjen, Metsähallituksen ja Hangon kaupungin kanssa. Vuonna 2019 tarkoitus on talkoilla loppusyksystä.

Nuuksioon ryhmä suuntaa ”äkkilähtönä” kevätkesällä, kun yhteistyössä Metsähallituksen kanssa selviää sopiva talkookohde lukuisista mutta niukkenevista komealupiinien kasvupaikoista.

Ryhmä myös retkeilee ja rentoutuu yhdessä, kouluttautumista unohtamatta. Vuonna 2019 suuntaamme todennäköisesti ainakin Stenbölen vanhoihin metsiin . Olemme järjestäneet mm. riukuaitatalkoita. Kuvasarja: Annika Harlio

Uudenmaan piirin paikallisyhdistysten hoitokohteita ja talkoita.

Mikäli suora linkki ei toimi, katso  yhdistysten omilta sivuilta: https://staging.sll.fi/uusimaa/paikallisyhdistykset/

Mäntsälän luonnonsuojeluyhdistys ry on hoitanut Ohkolan Sandbergin peltoa  jo vuodesta 1993 lähtien raivaamalla vesakkoa ja niittämällä yms. Alue on noin 4 ha ja on luokiteltu maakunnallisesti arvokkaaksi.

Espoon ympäristöyhdistys ry ESPYY:n hoitama pörriäisniitty sijaitsee Espoon keskuksessa Pappilantien ja hautausmaan välissä. Kohteen pinta-ala on 1,2 hehtaaria. Niitty on seurakunnan omistama.

Lohjan seudun ympäristöyhdistys ry  on hoitanut valtakunnallisestikin arvokasta perinnebiotooppia  jo yli kahdenkymmenen vuoden ajan. Talkoissa niitetään heinää ja poistetaan vesoja sekä kerätään niittojäte pois alueelta. Kokkilan ketoon voit tutustua videon katsomalla.

 SLL:n Vantaan yhdistys ry  perinnemaisemakohde  Tuupakan keto Vantaalla on maakunnallisesti arvokas. Se on kooltaan 1,1 hehtaaria ja sen omistaa Vantaan kaupunki. Yhdistyksellä on kaksi muutakin hoitokohdetta.

Varsinais-Suomessa Paimion seudun ympäristöyhdistys hoitaa Askalan niittyjä ja ketoja talkoillen  heinäkuun 2. – 3. viikolla. Lisätietoja Facebook-sivulta.

Lisätietoja perinneympäristöistä

Viimeisin luontotyyppien uhanalaisuusarvio eli Punainen kirja julkaisiin Suomessa joulukuussa 2018. Arvio tehtiin IUCN:n kriteerien mukaan. Tuloksissa kaikki 42 perinnebiotooppia luokitellaan uhanalaisiksi, merkittävä osa erittäin uhanalaisiksi. Säilyäkseen perinnebiotoopit eliölajeineen vaativat jatkuvaa hoitoa.

Lue lisää Ympäristöministeriö julkaisusta. Perinnebiotoopit käsitellään osan kaksi luvussa kahdeksan.

Uudenmaan perinnebiotooppien hoito-ohjelma 2007 (Uudenmaan ympäristökeskus).

Uudenmaan perinnemaisemat julkaisu on vuodelta 2000 (SYKE).

Toiminta

Tule mukaan tekemään käytännön työtä luonnon puolesta!

Lue lisää

Kohtuusklubi

Kohtuusklubi on verkosto kaikille kohtuutaloudesta kiinnostuneille

Lue lisää

Itämeriryhmä

Itämeriryhmä suojelee vesiämme

Lue lisää

Ketosirkka-hanke

Uudenmaan piiri tekee käytännön suojelutyötä luonnonhoitohankkeessa

Lue lisää

Retki-hanke

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirin retkitoiminnan kehityshanke koulutti vuonna 2019 yhdistystoimijoita retkien järjestämisessä ja…

Lue lisää

SusiLIFE-hanke

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri on kumppani maamme suurimmassa suden ja ihmisen rinnakkaiseloa edistävässä hankkeessa.

Lue lisää