Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri

Uusimaa
Navigaatio päälle/pois

Tule mukaan tekemään käytännön työtä luonnon puolesta!

 Ota yhteyttäliity jäseneksi ja tule mukaan  toimintaan!

Me teemme työtä luonnon monimuotoisuuden puolesta, suojelemme metsiä, soita ja ekologisia verkostoja, Itämerta ja muita vesistöjä sekä uhanalaisia lajeja ja luontotyyppejä. Haluamme edistää luonnon monimuotoisuuden lisäksi materiaalitehokkuutta, kohtuutaloutta ja hiljaisia alueita.

Uudellamaalla suurimpia uhkia luonnolle aiheuttavat metsätalous, rakentaminen ja kaavoitus, lisääntyvä henkilöautoliikenne, energian ja luonnonvarojen kulutus yli luonnon kantokyvyn ja erilaiset hankkeet. Nämä pirstovat luontoalueita, vähentävät monimuotoisuutta ja aiheuttavat ilmastonmuutosta ja lisäävät kemikaalikuormitusta.

Päämääriemme saavuttamiseksi

  • teemme yhteistyötä viranomaisten ja järjestöjen kanssa
  • vaikutamme kaavoitukseen ja suunnitelmiin
  • teemme luontoselvityksiä
  • järjestämme seminaareja ja koulutuksia
  • annamme asiantuntija-apua
  • teemme ympäristökasvatustyötä

Uudenmaan piirillä on palkattuna toiminnanjohtaja ja erityisasiantuntija sekä projektityöntekijöitä. Piiri kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa kevät- ja syyskokouksiin ja niiden välillä piirin hallitus koordinoi toimintaa.

Piirillä on hankkeita, joissa hoidetaan  konkreettista luontoa, mm.  Ketosirkka.

Tapahtumakalenterista näet myös paikallisyhdistystemme tapahtumat. Toimintaryhmät ovat avoimia kaikille ja ne järjestävät mm. talkoita, retkiä ja tapahtumia.

Piiri on mukana ja toimii myös erilaisissa verkostoissa, viranomaisryhmissä ja järjestöissä, joilla on samoja päämääriä.
  • Piirin jäsenyydet ja edustukset erilaisissa yhteisöissä
  • Piiri tekee kannanottoja (aloitteita, lausuntoja) sekä tiedottaa alueensa luonnon ja ympäristön tilaan vaikuttavista suunnitelmista ja hankkeista. Tarvittaessa päätöksistä tehdään myös muutoksenhakuja (ns. valituksia).
  • Toimintasuunnitelma 2019 on hyväksytty piirin syyskokouksessa 10.11.2018.
  • Järjestämme myös koulutuksia ja seminaareja sekä julkaisemme oppaita.

Lämpimästi tervetuloa joukkoomme!

Jos haluat vapaaehtoiseksi tekemään työtä luonnonsuojelun puolesta – ota rohkeasti yhteyttä meihin. Voit tulla mukaan ryhmien toimintaan, auttaa jäsen- tai varainhankinnassa tai tapahtumien järjestämisessä, tiedotustehtävissä jne.

Perinnemaisemaryhmä UUPE

     'UUPE' hoitaa perinnemaisemia Uudenmaan alueella

Lue lisää

Kohtuusklubi

Kohtuusklubi on verkosto kaikille kohtuutaloudesta kiinnostuneille

Lue lisää

Itämeriryhmä

Itämeriryhmä suojelee vesiämme

Lue lisää

Ketosirkka-hanke

Uudenmaan piiri tekee käytännön suojelutyötä luonnonhoitohankkeessa

Lue lisää

Retki-hanke

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirin retkitoiminnan kehityshanke koulutti vuonna 2019 yhdistystoimijoita retkien järjestämisessä ja…

Lue lisää

SusiLIFE-hanke

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri on kumppani maamme suurimmassa suden ja ihmisen rinnakkaiseloa edistävässä hankkeessa.

Lue lisää