Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri

Uusimaa
Navigaatio päälle/pois

Viikki, Vartiosaari, Keskuspuisto ja muita Helsingin arvokkaita luontoalueita pelastui rakentamiselta

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ja Helsingin luonnonsuojeluyhdistys tiedottavat 8.11.2018

Suomen luonnonsuojeluliiton Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ja Uudenmaan piiri ovat iloisia korkeimman hallinto-oikeuden luontokohteita turvaavista ratkaisuista Helsingin yleiskaavassa. Luonto- ja virkistysarvot on otettava entistä paremmin huomioon Helsingin muussakin kaavoituksessa.

KHO kumosi Helsingin Vanhankaupunginlahden Natura-alueen rajalle Viikin pelloille ja Pornaistenniemen tervaleppälehdon viereen suunniteltua rakentamista. KHO poisti myös Tuomarinkylän valtakunnallisesti arvokkaaseen kulttuurimaisemaan tehtyjä rakentamismerkintöjä.

Samalla KHO piti voimassa Helsingin hallinto-oikeuden luontoarvoja turvanneet ratkaisut. Hallinto-oikeus kumosi helmikuussa kolme kaupunkibulevardia ja niiden viereen rakentamista lisääviä kaavamerkintöjä muun muassa Keskuspuistosta sekä rakentamismerkintöjä Melkin saarelta, Itä-Villingistä, Vartiosaaresta, Ramsinniemestä, Ilmalan varikkoalueelta ja Pajamäestä.

”Päätös kertoo vahvasti sen, että kaupunkisuunnittelussa on otettava huomioon luonto- ja virkistysarvot”, sanoo Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen puheenjohtaja Mika Välipirtti. ”Se kertoo myös siitä, että poliittisessa päätöksenteossa on otettava huomioon ympäristöjärjestöjen asiantuntemus.”

”Luonto- ja virkistysarvojen entistä parempi huomioon ottaminen Helsingin muussakin kaavoituksessa on tärkeää. Esitystavaltaan epämääräinen yleiskaava siirtää kymmenien korvaamattomien luontokohteiden kohtalon asemakaavoihin”, sanoo erityisasiantuntija Tapani Veistola Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiristä. ”Korkeimman hallinto-oikeuden päätös tulee ottaa huomioon myös kun Helsinki, Sipoo ja Vantaa kokoontuvat päättämään Östersundomin yhteisestä yleiskaavasta. KHO korosti Natura-alueiden lähialueiden turvaamisen merkitystä.”

Tuomioistuin ei antanut toisessa päätöksessään Helsingille valituslupaa Vartiosaaren osayleiskaavasta. Helsingin hallinto-oikeuden päätös senkin kumoamisesta jäi siis voimaan.

Lisätietoja
– Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen puheenjohtaja Mika Välipirtti, puhelin 045 3305 826
– Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirin erityisasiantuntija Tapani Veistola, puhelin 0400 615 530
– Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirin luonnonsuojeluasiantuntija Keijo Savola, puhelin 045 652 1974
– KHO:n tiedote jossa linkit päätökseen  https://www.kho.fi/fi/index/ajankohtaista/tiedotteet/2018/11/khohylkasisuurimmanosanhelsinginyleiskaavaakoskevistavalituksista.html