Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri

Uusimaa
Navigaatio päälle/pois

Aloite ”tunnin radan” ym­pä­ris­tö­vai­ku­tus­ten arvioinnista

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri teki ELY-keskukselle aloitteen Helsinki-Turku -radan uudistamisen koko hankekokonaisuuden saamiseksi yvaan. Vuoden 2010 yva tehtiin vain osasta hankekokonaisuutta ja se jäi silloin hyvin puutteelliseksi.

 

20.12.2018

Uudenmaan ELY-keskukselle


Aloite ”tunnin radan” ympäristövaikutusten arvioinnista

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri esittää, että ns. tunnin radasta eli ”Helsinki-Turku nopea ratayhteys” -hankekokonaisuudesta tehtäisiin ympäristövaikutusten arviointi.

Kaukoliikenteen rautateistä tulee tehdä yva jo hankeluettelon kohdan 9 d) perusteella. Nyt meille on kuitenkin jäänyt epäselväksi miten tämän hankekokonaisuuden yvan kanssa menetellään.

Piiri korostaa, että vuonna 2010 tehty Espoo–Salo -oikoradan yva ei riitä tämän uuden hankkeen ympäristövaikutusten arvioinniksi. Tärkeintä on tehdä koko hankekokonaisuudesta uusi ja perusteellinen yva. Siihen tulee sisällyttää muutkin osat kuin Espoon ja Salon välinen rata, kuten hankkeeseen liittyvät suunnitelmat jotka koskevat Turun ja Salon väliä, Espoon kaupunkirataa, Turun ratapihojen muutoksia jne. Yvassa tulee olla myös 0-vaihtoehtona nykyinen rantarata ja 0+ -vaihtoehtona sen kehittäminen.

Piiri toteaa, että vuoden 2010 Espoo–Salo -yvassa monet keskeiset asiat selvitettiin riittämättömästi ja jätettiin jatkosuunnittelun varaan. Näin tehtiin silloisessa tilanteessa, missä näytti ettei hanke etenisi vuosikymmeniin. Lopputuloksena oli erikoinen ”puoli-yva”, jossa oli yleispiirteisesti raapaistu monia asioita mut­ta ei selvitetty kaikkia ratkaisevan tärkeitäkään riittävästi loppuun asti. Tällaisia puutteellisesti selvitettyjä asioita olivat esimerkiksi muinais­muistot, Natura-alueet ja liito-oravat. Niillä on merkittäviä oikeudellisia vaikutuksia hankkeen vaihtoehtover­tailuun ja toteuttamiskelpoisuuteen.

Annamme mielellämme lisätietoja.

Lisätietoja

– erityisasiantuntija Tapani Veistola, puhelin 0400 615 530, tapani.veistola at sll.fi

SUOMEN LUONNONSUOJELULIITON UUDENMAAN PIIRI

Laura Räsänen    Tapani Veistola

puheenjohtaja      erityisasiantuntija