Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri

Uusimaa
Navigaatio päälle/pois

Luonnokset asetuksista koskien Uudellemaalle perustettavia valtion luon­non­suo­je­lua­luei­ta

Porkkalan kärki. Jussi Pesola/SLL-UP

Valtion maiden luonnonsuojelualueiden perustaminen etenee maakunta kerrallaan. Nyt on Uudenmaan vuoro. Piiri tukee päätöksiä mutta esittää niihin vielä eräitä parannuksia.

15.02.2019

Asia: VN/5011/2018

Luonnokset asetuksista koskien Uudellemaalle perustettavia valtion luonnonsuojelualueita

 

YLEISTÄ

Suomen luonnonsuojeluliiton järjestelmässä lausunnon antaa myös liiton puolesta sen Uudenmaan piiri.

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri pitää asetuksia hyvin valmisteltuina ja kannatettavana.

 

VALTIONEUVOSTON ASETUS UUDENMAAN MAAKUNNAN LUONNONSUOJELUALUEISTA

 

1 § Luonnonsuojelualueiden perustamistarkoitus

 

Luetteloon tulee lisätä ennen sanaa ”eliöstön” sanat ”luontotyyppien ja”. Luontotyyppisuojelu on lajisuojelun ohella toinen luonnonsuojelun pääperuste.

 

3 § Rauhoitussäännökset

1) Villisian metsästys

Villisian metsästystä voi tehdä hyvin monella keinolla, joiden vaikutukset muuhun luontoon vaikuttavat eri lailla. Ajojahti koirilla häiritsee myös muuta luontoa. Villisian ruokintapaikkoja kyttäysjahtia varten ja pyyntiaitauksia ei ole syytä suojelualueille sallia. Asiaa on syytä tarkentaa pistämällä asia pyyntiluvan taakse.

2) Hirven metsästys

Alueellinen ja ajallinen rajaus on perusteltu.

3) Minkin ja supikoiran metsästys

Näiden haitallisten vieraslajien pyynti on tehokkainta ulkosaariston lintuluodoilla, jos se tehdään kevättalvella ennen lintujen saapumista pesille tehokkaasti osana Metsähallituksen projektia. Mannerrannoilla pyynnin teho on valitettavasti hyvin heikko. Ilmastonmuutoksen myötä lintujen kevätmuutto ja pesintä on aikaistumassa, ja asetusta jouduttaneen aikanaan päivittämään.

4) Harmaahylkeen metsästys

Hylkeenmetsästys suojelualueilla ei ole oikein. Hallien pyynti tulee kohdistaa kalanpyydyksille tuleviin vanhoihin koiraisiin. Yleiseen hylkeiden vainoon ei ole syytä. Suomenlahdelle on suunniteltu hallille EMKR:stä maksettavaa tapporahaa, jolta hylkeiden pitää voida olla turvassa edes suojelualueilla.

5) Allin, haahkan, telkän ja sinisorsan metsästys.

Edes syysmuuttavien ja talvehtivien vesilintujen pyynti suojelualueilla ei ole oikein. Esitetyistä lajeista alli ja haahka on aika rauhoittaa kokonaan niiden vähenemisen takia. Muidenkin mainittujen lajien ampuminen häiritsee rauhoitettujakin lajeja aikana, kun niiden pitäisi saada rauhassa ruokailla ja valmistautua talveen tai tulevaan pesimäkauteen.

6) Ojien ylläpito ja kunnostus luonnonsuojelualueen ulkopuolisten alueiden välttämättömiä kuivatustoimenpiteitä varten.

Tämä valtuutus on ehdottomasti liian väljä. Ojien kunnostuksia voi olla hyvin erilaisia. Osa niistä voi vaikuttaa Natura-alueisiin. Näiden toimenpiteiden pitäisi olla luvanvaraisia (vertaa LSL 64 a §, 65 a-c § jne.).

 

VALTIONEUVOSTON ASETUS PORKKALAN LUONNONSUOJELUALUEISTA

 

1 § Luonnonsuojelualueen perustamistarkoitus

Matalikkoalueiden jälkeen tulee lisätä sana ”luontotyyppien”. Luontotyyppisuojelu on lajisuojelun ohella toinen luonnonsuojelun pääperuste.

3 § Rauhoitussäännökset

1) Villisian metsästys

Villisian metsästystä voi tehdä hyvin monella keinolla, joiden vaikutukset muuhun luontoon vaikuttavat eri lailla. Ajojahti koirilla häiritsee myös muuta luontoa. Villisian ruokintapaikkoja kyttäysjahtia varten ja pyyntiaitauksia ei ole syytä suojelualueille sallia. Asiaa on syytä tarkentaa pistämällä asia pyyntiluvan taakse.

2) Harmaahylkeen metsästys

Hylkeenmetsästys suojelualueilla ei ole oikein. Hallien pyynti tulee kohdistaa kalanpyydyksille tuleviin vanhoihin koiraisiin. Yleiseen hylkeiden vainoon ei ole syytä. Suomenlahdelle on suunniteltu hallille EMKR:stä maksettavaa tapporahaa, jolta hylkeiden pitää voida olla turvassa edes suojelualueilla.

3) Minkin ja supikoiran metsästys

Näiden haitallisten vieraslajien pyynti on tehokkainta ulkosaariston lintuluodoilla, jos se tehdään kevättalvella ennen lintujen saapumista pesille tehokkaasti osana Metsähallituksen projektia. Mannerrannoilla pyynnin teho on valitettavasti hyvin heikko. Ilmastonmuutoksen myötä lintujen kevätmuutto ja pesintä on aikaistumassa, ja asetusta jouduttaneen aikanaan päivittämään.

5) Allin, haahkan, telkän ja sinisorsan metsästys.

Edes syysmuuttavien ja talvehtivien vesilintujen pyynti suojelualueilla ei ole oikein. Esitetyistä lajeista alli ja haahka on aika rauhoittaa kokonaan niiden vähenemisen takia. Muidenkin mainittujen lajien ampuminen häiritsee rauhoitettujakin lajeja aikana, kun niiden pitäisi saada rauhassa ruokailla ja valmistautua talveen tai tulevaan pesimäkauteen.

 

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS UUDENMAAN MAAKUNNAN LUONNONSUOJELUALUEISTA

1 § Perustamistarkoitus

Luetteloon tulee lisätä ennen sanaa ”eliöstön” sanat ”luontotyyppien ja”. Luontotyyppisuojelu on lajisuojelun ohella toinen luonnonsuojelun pääperuste.

2 § Sijainti ja rajat

7) Vallisaaren luonnonsuojelualue

Ympäristöministeriön asetuksella esitetään perustettavaksi Vallisaaren suojelualue. Esitämme kohteen nimen muuttamista Vallisaari-Kuninkaansaareksi, jolloin nimi kertoo paremmin kohteen luonteen kuin pelkkä Vallisaari. Tämän kohteen osalta suojeltavaksi esitetään vain osaa luontopalvelujen taseessa pitkään olleesta alueesta. Muulta osin ratkaisua voidaan pitää saaren kehittämissuunnitelmien takia perusteltuna, mutta Kuninkaansaaren osalta ratkaisu on huonosti harkittu. Kovin suppeaksi jääneellä aluerajauksella on selvästikin haluttu mahdollistaa alueelle keskeneräisessä kaavoituksessa tavoiteltu lomamökkialue. Kyseistä hanketta suunnitellaan alueelle, jossa sijaitsevat Vallisaari-Kuninkaasaaren vanhimmat, maisemallisesti erittäin edustavat kalliometsät. Mökkialueen sijoituspaikka on huonosti harkittu ja lomamökkialueesta aiheutuu myös lähialueille haitallisia vaikutuksia.

Esitämme, että Kuninkaansaaren osalta rajausta laajennetaan kattamaan koko saaren nykyisellään rakentamaton pohjoisosa. Tämän muutoksen jälkeen on syytä poistaa rauhoitusmääräyksistä kohta, jossa sallitaan enintään viiden metrin levyisen tieyhteyden rakentaminen Kuninkaasaaren suojeltavan alueen lävitse (3.2 §:n kohta 8).

 

3 § Rauhoitussäännökset

 

1) Ojien ylläpito ja kunnostus luonnonsuojelualueen ulkopuolisten alueiden välttämättömiä kuivatustoimenpiteitä varten.

Tämä valtuutus on ehdottomasti liian väljä. Ojien kunnostuksia voi olla hyvin erilaisia. Osa niistä voi vaikuttaa Natura-alueisiin.

8) Uuden tien rakentaminen Vallisareen

Asetus sallisi korkeintaan viiden metrin levyisen tien rakentaminen Vallisaaren suojelualueen Kuninkaansaaren suojelualueen poikki. Tämä on tarkoitettu palvelemaan saaren pohjoisosaan asemakaavaehdotuksessa esitettyä, kaikin puolin haitallista lomamökkiviritelmää.

 

JATKOTOIMET

Useisiin nyt suojelualueiksi perustettavaksi esitettyihin luontoalueisiin liittyy luontoarvoiltaan merkittäviä alueita. Toivomme ympäristöhallinnon lähivuosina tehostavan METSO-markkinointia mm. näiden perustettavien alueiden ympäristön maanomistajille.

LISÄTIETOJA

– luonnonsuojeluasiantuntija Keijo Savola, puhelin 045 652 1974, keijo.savola at gmail.com

– erityisasiantuntija Tapani Veistola, puhelin 0400 615 530, tapani.veistola at sll.fi

 

SUOMEN LUONNONSUOJELULIITON UUDENMAAN PIIRI RY

 

Laura Räsänen       Tapani Veistola

puheenjohtaja         erityisasiantuntija