Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri

Uusimaa
Navigaatio päälle/pois

Van­han­kau­pun­gin­kos­ki: itähaaran kalatien kehittäminen on oikein muttei ratkaise koko ongelmaa

Vanhankaupunginkosken pato on yksi vanhoista padoista, joilla ei ole vesilupaakaan. SLL/TVe

Helsingin byrokratia ei millään haluaisi selvittää Vanhankaupunginkosken osittaista tai kokonaista purkamista kunnolla. Toki itähaaran kalatietä kannattaa parantaa ja museovoimalan käyttöaikaa vähentää. Mutta nämä muut toimet eivät ole lopullinen ratkaisu.

3.3.2019

Arvoisa [Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan] puheenjohtaja ja lautakunnan jäsenet

Vanhankaupunginkosken ollessa kolmatta kertaa esillä, vielä kolme pointtia
– myös itähaaran kalatien kunnostus on oikein ja kannatettavaa (sen suunnitelma oli jo lausunnolla viime vuonna)
– myös länsipadon museovoimalan käyttöaikoja säätämällä voidaan vähentää alasvaelluksella turbiineihin kuolevien vaelluskalojen määrää (tätäkin on oikein ja kannatettavaa selvittää lisää)
– mutta vain länsipadon osittaisella tai kokonaisella avaamisella voidaan lopettaa se, että vaelluskalat ylösvaelluksella hakkaavat päätään sen muuriin ja että alasvaelluksella niitä kuolee turbiineihin

Näistä syistä myös länsipadon purkamisen – osin tai kokonaan – selvitysten jatkaminen on tarpeen
– näiden vaihtoehtojen selvittäminen on tärkeää myös siksi, että länsipadolta puuttuva vesilupa on sille ennen pitkää tarpeen hankkia

Yhteistyöterveisin

Tapani Veistola
erityisasiantuntija
Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri

Aiempi kirjeenvaihto: https://staging.sll.fi/uusimaa/2019/02/24/vanhankaupunginkoski-selvityksia-tulee-taydentaa-koska-padolla-ei-ole-vesilupaakaan/