Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri

Uusimaa
Navigaatio päälle/pois

Helsinki–Turku -radalle täytyy tehdä ym­pä­ris­tö­vai­ku­tus­ten arviointi ennen päätöksiä

"Tunnin juna" ei olisi luotijuna – se lyhentäisi matka-aikaa Turun ja Helsingin välillä runsaalla puolella tunnilla. TVe/SLL

Helsingin ja Turun välinen ”tunnin juna” ei ole vielä toteuttamiskelpoinen. Ennen päätöksiä tulee tehdä ympäristövaikutusten arviointi, jossa rantarata ja sen kehittäminen ovat vertailuvaihtoehtoja. Rantarataa kannattaa kehittää joka tapauksessa rakennettiinpa uutta Turun rataa tai ei. Tätä mieltä oli Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri Rantarata kuntoon -seminaarissa tiistaina Helsingissä.

”Vaikka kannatamme raideliikennettä, uusi rata syö aina valtavan määrän luonnonalueita ja kulttuurimaisemia sekä uusiutumattomia luonnonvaroja”, kertoi Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirin erityisasiantuntija Tapani Veistola Rantarata kuntoon -seminaarissa Helsingissä.

Uusi Helsingin ja Turun välinen ”tunnin juna” veisi tuhansia hehtaareita metsää ja muita luontotyyppejä. Jos rata aidataan, se katkaisee ekologisia yhteyksiä, joita hirvet ja muut eläimet tarvitsevat. Uuden radan tarvitsema soran ja teräksen määrä tekee sen ekogisesta selkärepusta hyvin raskaan. Lisäksi rakentamisesta voi tulla monia muita ongelmia, kuten melua sekä muutoksia pinta- ja pohjavesissä.

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri teki aloitteen Helsinki–Turku -ratahankkeen uudesta ympäristövaikutusten arvioinnista eli yvasta Uudenmaan ELY-keskukselle joulukuussa 2018. ”Katsoimme vuonna 2010 valmistuneen Espoo–Salo -oikoradan yvan puutteelliseksi ja vanhentuneeksi. Lisäksi halusimme mukaan ratahankkeen kaikki osat ja varmistaa nykyisen rantaradan mukaan ottamisen vaihtoehtovertailuun”, Veistola kertoo.

Uudenmaan ja Varsinais-Suomen ELY-keskukset päättivät 14.5.2019, että Helsinki­–Turku -ratahankkeeseen tarvitaan uusi yva. Rantarataa käsitellään nollavaihtoehtona ja sen kehittämistä esimerkiksi uudella ratavarikolla 0+ -vaihtoehtona.

Ympäristövaikutusten arviointi on tiedonhankintaa isojen hankkeiden tarvitsemien monien eri päätösten tekemistä varten. Siihen liittyy vaihtoehtojen vertailu sekä kansalaisten kuuleminen selvitettävistä asioista ja tutkimusten tuloksista.

”Yva mahdollistaa kokonaiskuvan hankkeen hyödyistä ja haitoista”, Tapani Veistola korostaa. ”Yva näyttää aikanaan kannattaako ympäristön ja veronmaksajien kannalta rakentaa uusi nopea rata Helsingin ja Turun välille. Mutta joka tapauksessa on järkevää kehittää olemassa olevaa rantarataa.”

Lisätietoja
– erityisasiantuntija Tapani Veistola, puhelin 0400 615 530
– ELY-keskusten tiedote http://www.ely-keskus.fi/web/ely/-/uudenmaan-ja-varsinais-suomen-ely-keskukset-helsinki-turku-tunnin-juna-ymparistovaikutusten-arviointimenettelyyn-uusimaa-varsinais-suomi-

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirin tiedote 11.6.2019