Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri

Uusimaa
Navigaatio päälle/pois

Lausunto Inkoon Stormossenin turpeenotosta

Ympäristönsuojelulakia on tiukennettu turpeen osalta. Nyt myös vanhat ja pienet ottoalueet pitää luvittaa. Tällainen on Inkoon Stormossen, josta on nostettu turvetta jo 1920-luvulta mm. hevosten kuivikkeeksi. Piiri korostaa vesiensuojelua Ingarskilajoen takia.

19.6.2019

Etelä-Suomen aluehallintovirastolle

Lausunto Inkoon Stormossenin turpeentuotannosta

Viitaten kuulutukseenne 16.5.2019 Dnro ESAVI/5030/2019

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri toteaa asiasta seuraavaa.

On oikein, että tämäkin turpeenkaivuualue on saatu nyt luvitukseen.

Keskeisin vaikutus voi kohdistua vesistöön. Kuivatusvedet laskevat lopulta Ingarskilajokeen. Se on virtaamaltaan pieni meritaimenjoki ja osin mm. Natura-verkostossa. Jokeen kohdistuu jo nyt mm. maatalouden kuormitusta. Siksi tärkeää on varmistaa, että riittävät vesiensuojelutoimet poistavat sekä tulvien aikana liikkeelle lähtevän kiintoaineen (joka voi peittää kutusoraikkoa) että ravinteet. Myös tarkkailuohjelman tulee olla riittävä tämän varmistamiseksi.

Biodiversiteetin ja ilmaston kannalta tuotannosta poistuva osa suosta on parasta ennallistaa suoksi. Toissijaisesti metsittäminen on parempi vaihtoehto kuin pelloksi muuttaminen.

Lisätiedot

Keijo Savola, suojeluasiantuntija, puhelin 045 652 1974. keijo.savola(a)gmail.com

– Tapani Veistola, erityisasiantuntija, puhelin 0400 615 530, tapani.veistola(a)sll.fi

SUOMEN LUONNONSUOJELULIITON UUDENMAAN PIIRI RY

Laura Räsänen    Tapani Veistola

puheenjohtaja      erityisasiantuntija