Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri

Uusimaa
Navigaatio päälle/pois

Lupia ja valituksia – mitä Uudenmaan piirin alueella tapahtuu?

Piirimme seuraa alueensa valtion lupaviranomaisten hankkeita tehden niistä lausuntoaikakatsauksia yhdistyksilleen ja itselleen. Listauksen perusteella seulotaan riskialttiita hankkeita tarkempaan tutkimukseen. Tarvittaessa niistä lausutaan ja valitetaan. 
Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri on luonnon etujärjestö. Se seuraa maakunnan lentokorkeuden lupia ja kaavoja. Tällaisille hankkeille on tyypillistä, että ne ovat valtion ympäristöhallinnon eikä kuntien luvittamia.

Ruuhka-Suomessa sattuu ja tapahtuu

Uudenmaan piirin alueella on paljon väkeä ja taloudellista toimintaa. Valtion ympäristöviranomaisilla oli 16.9.2019 tehdyn katsauksen perusteella alueellamme 45 lausunto- tai valitusaikaa menossa: 
ESAVI päätös vesi- tai ympäristöluvasta 13 kpl
ESAVI vesi- tai ympäristölupia lausunnolla 15
ELY perustettuja luonnonsuojelualueita 5
ELY Lajipoikkeuksia annettu 3
ELY Luonnonsuojelualueiden suojelun poikkeuksia 2
ELY YVA-lausuntokierroksia 2
ELY Vesien tarkkailuohjelma valitusajalla 1
Metsähallituksen tutkimuslupa 1
Suomen riistakeskuksen tutkimuslupa 1
Maanmittauslaitos Sähkölinjan tutkimuslupa 1
Helsingin hallinto-oikeuden vastaselitys piirille 1
Yhteensä 45
ESAVI on Etelä-Suomen aluehallintovirasto, joka käsittelee vesi- ja ympäristöluvat. Nyt on menossa muun muassa satamien ja niiden vesiväylien muutoksia sekä voimalaitosten lupien päivityksiä parhaan käyttökelpoisen tekniikan (BAT) tasolle. ESAVI on hyvin ammattitaitoinen luvittaja. Sen päätöksistä joudumme hakemaan muutosta Vaasan hallinto-oikeudesta hyvin harvoin.
ELY on ELY-keskus, joita toimii piirimme alueella kaksi: Uusimaa ja Häme. Viimeisen kuukauden aikana ne ovat perustaneet esimerkiksi 23 hehtaaria uusia luonnonsuojelualueita, lähinnä METSO-kohteita. Tämän kuun lajien poikkeusluvat ovat vuollejokisimpukoiden siirtolupia siltatöiden ja virtavesikunnostusten alta. Luonnonsuojelualueiden poikkeusluvat ovat Espoon Keskuspuiston ulkoilureitin ja sen valaistuksen siirto sekä Hyvinkään Sveitsin olemassa olevan vesijohtolinjan kunnostus jne.
Tällä kertaa alueellamme ei ollut yhtään TUKESin lupa-asiaa menossa. Ne ovat yleensä kemikaaliturvallisuusasioita, koska kaivosasioita alueellamme tulee vastaan hyvin harvoin.

Ilman seulontaa lausuntoaikoja voi mennä ohi

Parin viikon välein tehtävä hankkeiden seulonta on välttämätöntä, koska lausunto- ja valitusajat ovat yleensä 30 päivää.  Läheskään kaikkia lupa-asioita ei ole enää lehdissä.
AVIn ja TUKESin lupa-asiat löytyvät netistä, kuten myös osa ELY:n päätöksistä. Lisäksi esimerkiksi luonnonsuojelulain mukaisista päätöksistä, joita ei tule nettiin, meillä on kestotilaus, jolloin saamme ne sähköpostina. Sama koskee esimerkiksi Suomen riistakeskuksen ja Metsähallituksen lupia. Luemme sännöllisesti myös Virallista lehteä, joka löytyy nykyään vain verkosta.

Metsästämme riskihankkeita

Ajankohtaisista asioista poimimme tarkempaan tutkimukseen tarvittaessa korkean riskin hanketyypit (esim. turveasiat) tai kohteet (esim. Natura 2000-alueiden lähellä tapahtuvat asiat). Tarvittessa niistä lausutaan ja valitetaan.
Uudenmaan piiri tekee vuodessa 80–100 erilaista lausuntoa tai muuta kirjoitusta. Niistä valitukset ovat vain pieni osa: piirillä on nyt oikeudessa 7 valitusta. Viime vuosien valituksista olemme voittaneet osin tai kokonaan 10 ja hävinneet 15 (mikä on paljon keskivertoa parempi menestys).

Mikä kuuluu piirille ja mikä yhdistykselle?

Piiri lähettää lausuntokatsaukset myös paikallisyhdistyksille, jotta ne voivat seurata asioita alueillaan ja tarvittaessa toimia – yksin tai yhdessä piirin kanssa. 
Kuntien luvat ja kaavat ovat lähtökohtaisesti yhdistysten reviirillä. Jos niissä on ongelmia, yhdistykset voivat pyytää niihinkin apua piiriltä. Tarvittaessa voimme auttaa kommenteilla tai itse lausumalla. Voimme tulla myös sparraamaan, esimerkiksi Riihimäellä pidettiin ajankohtaisesta kaavoitushankkeesta tilaisuus syyskuun alussa. Maakuntakaavojen seuraaminen on taas piirin ensisijaisena tehtävänä.
Jos mielestäsi piirin pitää puuttua johonkin hankkeeseen, ota yhteyttä!
TAPANI VEISTOLA
P.S. Tämän ”reaktiivisen” työn lisäksi meillä on myös paljon proaktiivista työtä, kuten selvityksiä, aloitteita yms.!