Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri

Uusimaa
Navigaatio päälle/pois

Susikonfliktin lievittämiseen tähtäävä EU LIFE -hanke käynnistyy

Suhtautuminen suteen vaihtelee ajassa, paikassa ja sosiaalisessa kontekstissa. Roomassa ja Sienassa se on kaupungin symboli. TVe/SLL

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirillä on LIFE BorealWOLFissa Länsi-Uudellemaalle suden ja ihmisen rinnakkaiseloa kehittävä työpaketti vuodenvaihteessa 2020-21. Tulossa on muun muassa sidosryhmä- ja yleisötapaamisia, koulukäyntejä, tiedotusta ja muualla hyviksi havaittujen hyvinen käytäntöjen levittämistä alueelle (esimerkiksi Varsinais-Suomen piirin SusiAita-hanke). Työhön palkataan projektivastava puoleksi vuodeksi ensi vuoden syksyllä. 

Susikonfliktin lievittämiseen tähtäävä EU LIFE -hanke käynnistyy

Luonnonvarakeskuksen (Luke) koordinoiman, lokakuun alussa alkavan hankkeen keskeisenä tavoitteena on parantaa suden hyväksyttävyyttä Suomessa ja lievittää suteen liittyviä ristiriitoja. Tavoitteeseen pyritään lisäämällä tiedon välitystä ja etsimällä konkreettisia toimenpiteitä, joiden avulla suden aiheuttamia vahinkoja, susipelkoa ja laitonta tappamista voidaan vähentää. 

− Työtä lähdetään tekemään monen toimijan yhteistyönä ja kansalaisia osallistavan keskustelun avulla. Yhteistyö ja vuoropuhelu ovat tärkeitä etenkin susialueilla asuvien kanssa, toteaa tutkimuspäällikkö Katja Holmala Lukesta.

Seurantamenetelmien kehitys lisää osapuolten luottamusta

Hanke tukee myös susikannan vakauttamista suotuisalle suojelutasolle. Tavoite noudattelee maa- ja metsätalousministeriön kannanhoitosuunnitelmaa. Suotuisan suojelutason yhtenä mittarina käytetään vuosittain syntyvien susipentueiden määrää.

− Susikannan arviointi on pitkään nojannut havaintotietoon ja radioseurantatutkimukseen. Vuodesta 2015 alkaen DNA-näytteiden keruu ja niiden analysointi ovat tuoneet tarkennusta ja lisää läpinäkyvyyttä susireviirien määrittelyyn. Menetelmää kehitetään hankkeen aikana, jotta näytekeruu voisi kohtuullisin kustannuksin kattaa suurimman osan susireviireistä ja pääpaino olisi pentujen syntymän varmistaminen DNA-analyysillä, kertoo Luken tutkimusprofessori Ilpo Kojola.

Organisaatioiden työnjako ja yhteistyö pohjautuvat tuttuihin vastuujakoihin

Kuusi vuotta kestävän LIFE BorealWOLF -hankeen toteuttaa Luke yhdessä Suomen riistakeskuksen, Itä-Suomen poliisilaitoksen, Metsähallituksen ja Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirin kanssa. Hanke toteutetaan koko Suomessa lukuun ottamatta poronhoitoaluetta.

Suomen riistakeskus palkkaa kolme alueellista suunnittelijaa, joiden tehtävänä on välittää tietoa susista ja toimia asiantuntijoina koirien ja kotieläinten suojaamisessa. Heidän puoleensa voi kääntyä kaikissa susiin liittyvissä kysymyksissä. Lisäksi Suomen riistakeskus vastaa erityisesti suurpetoyhdyshenkilötoiminnan kehittämisestä.

Poliisin ja Metsähallituksen mukanaolo painottuu erityisesti susiin liittyvien laittomuuksien ennaltaehkäisyyn ja tiedottamiseen.

Yhteistyötahoina mukana ovat myös Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, Satakuntaliitto, Varsinais-Suomen liitto ja Ruotsin ympäristönsuojeluvirasto. Kokonaiskustannuksiltaan 5,5 miljoonan euron hanketta rahoittavat Euroopan unioni, maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö sekä toteuttavat organisaatiot.

Projektin koordinaattoriksi on nimitetty Madeleine Nyman ja tiedottajaksi Iina Ala-Kurikka. Molemmat aloittavat tehtävissään lokakuun alussa ja työskentelevät Lukessa.

Lisätietoja:
Luonnonvarakeskus

Tutkimusprofessori Ilpo Kojola, puh. 029 532 7411, ilpo.kojola(a)luke.fi 
Tutkimuspäällikkö Katja Holmala, puh. 029 532 7206, kaja.holmala(a)luke.fi

Suomen riistakeskus

Erikoissuunnittelija Mari Lyly, puh. 029 431 2274, mari.lyly(a)riista.fi

Itä-Suomen poliisilaitos

Rikosylikomisario Harri-Pekka Pohjolainen, puh. 0295 456 567

Metsähallitus

Ylitarkastaja (erävalvonta) Juha Ahonen, puh. 0206 397 060, juha.m.ahonen(a)metsa.fi

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri

Erityisasiantuntija Tapani Veistola, puh. 0400 615 530, tapani.veistola(a)sll.fi

Luonnonvarakeskuksen, Suomen riistakeskuksen, Itä-Suomen poliisilaitoksen, Metsähallituksen ja Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirin yhteistiedote 26.9.2019