Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri

Uusimaa
Navigaatio päälle/pois

Lausunto Malmin lentoaseman ra­ken­nus­suo­je­lue­si­tyk­ses­tä tehdyistä valituksista

Malmin kentän luonto- ja kulttuuriarvoja. Kuva Ilkka Lyytikäinen.

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri toteaa, että Malmin lentokenttä täyttää kaikki rakennusperintölain suojeluarvojen kriteerit. ELY-keskuksen kielteinen rakennussuojelupäätös tulee siksi kumota ympäristöministeriössä. 

8.11.2019

Ympäristöministeriölle

Viitaten lausuntopyyntöönne 26.9.2019 Dnro VN/5178/2019 ja VN/5178/2019-YM-8

Lausunto Malmin lentoaseman rakennussuojeluesityksestä tehdyistä valituksista

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri kiittää lausuntopyynnöstä ja toteaa asiasta seuraavaa.

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirin sääntöjen 2 §:n mukaan ”Piirin tarkoituksena on monimuotoisen luonnon, elinkelpoisen ympäristön sekä kulttuuri- ja rakennusperinnön suojeleminen ja hoitaminen sekä samassa tarkoituksessa toimivien paikallisten ja alueellisten yhteisöjen tukeminen”. Piiri lausui vuonna 2017 alkuperäisestä rakennussuojeluesityksestä sitä puoltaen.

Rakennusperintölain mukainen arviointi

Malmin lentokentällä ja sen lähistöllä on valtakunnallisesti arvokkaita luonto- ja kulttuuriarvoja.

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri toteaa, että Malmin lentoasema täyttää kaikki rakennusperintölain (498/2010) 8 §:n suojelun edellytykset. Kohde on harvinainen: se on Suomessa ainutlaatuinen ja kansainvälisestikin edustava ja tyypillinen esimerkki Euroopan varhaisista lentokentistä. Siinä on säilynyt hyvin alkuperäisiä ja vanhoja osia 1930-luvulta alkaen. Siinä on myös myöhempien aikojen historiallista kerroksellisuutta. Malmin lentokenttä on ollut Suomen ilmailu- ja muussa historiassa keskeinen kohde sodan ja rauhan aikana.

Kansallisesti koko lentokentän alue on RKY2009-kohde. Kansainvälisesti kohde on DOCOMOMOn suomalaisen modernismin merkkiteos. Kohde kuuluu World Monuments Fundin sadan uhanalaisimman kulttuuriperintökohteen luetteloon (2006) ja se on Europa Nostra Finlandin Suomen uhanalaisin kulttuuriperintökohde.

Suojeltava alue tulee rajata vähintään RKY-rajauksen mukaisesti. Ensisijaisesti pitäisi säilyttää sekä rakennusten että koko lentoasema-alueen funktio eli mahdollisuus lentotoimintaan. Joka tapauksessa ennen 1950-lukua tehtyjen rakennusten ulkoasu tulee säilyttää, ennallistavat muutokset toki sallien. Lisäksi arvokkaita sisätiloja tulee vaalia erityisesti terminaalirakennuksessa ja hangaarissa. Erittäin tärkeää on säilyttää rakennusten lisäksi myös kentän maisematila (mukaan lukien kiitotiet yms.).

Mielestämme Uudenmaan ELY-keskus ei vanhassa eikä myöskään uudessa kielteisessä päätöksessään ole ottanut näitä rakennusperintölain kriteereitä ja muita asiaan liittyviä tosiasioita huomioon. Siksi sekä ympäristöministeriön aiempi palautuspäätös että tästä asiasta tehty uusi valitus ovat olleet rakennusperintölain soveltamisen osalta perusteltuja. Emme kuitenkaan ota kantaa valituskuluvaatimuksiin emmekä vaatimukseen siirtää asia toiselle ELY-keskukselle.

Lisätietoja: erityisasiantuntija Tapani Veistola, Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri, puhelin 0400 615 530, sähköposti tapani.veistola(a)sll.fi

SUOMEN LUONNONSUOJELULIITON UUDENMAAN PIIRI RY

Laura Räsänen    Tapani Veistola

puheenjohtaja      erityisasiantuntija