Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri

Uusimaa
Navigaatio päälle/pois

Täydennys lausuntoomme Uusimaa 2050 -kaavasta Luoman ja Mankin varikon osalta

Tulvariskien kasvaminen ilmastonmuutoksen myötä vaikuttaa rakentamiseen – mutta myös rakentamisen haittoihin ympäristölle. Esimerkkinä Luoman ja Mankin varikot Kirkkonummella, Uusimaa 2050 -kaava ja Natura-alue.

13.1.2020

Uudenmaan liitolle

Täydennys lausuntoomme Uusimaa 2050 -kaavasta Luoman ja Mankin varikon osalta

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri kiinnittää Uudenmaan liiton huomiota siihen, että Uusimaa 2050 -kaavan Natura-arvioinneissa ei ole otettu riittävästi huomioon tulvariskialueita. Niiden merkitys on kasvamassa ilmastonmuutoksen takia, joten rakentamisen pitkänkin aikavälin vaikutukset tulee ottaa huomioon. Tämä merkitsee sitä, että tulvariskejä ei ole riittävää tarkastella vain suhteessa rakentamiseen. Tarvitaan myös arviointia rakentamisen ja tulvariskien yhteisvaikutuksista luonnonarvoihin.

Tulvariskialueella on merkitystä muun muassa Luoman ja Mankin varikon toteuttamiskelpoisuuden suhteen. Varikko olisi Espoonlahti-Saunalahti -nimisen Natura 2000 alueen välittömässä läheisyydessä. Tulvariskien pahentaminen voi lisätä päästöjä varikolta suojeltuun vesistöön.

Lisäksi piiri toteaa, että vaikka Espoonlahti-Saunalahti ei ole Naturassa lintudirektiivialue, se on kotimaisessa lintuvesien suojeluohjelmassa. Siksi sen veden laadun turvaamisessa pitää ottaa huomioon myös linnut vähintään maakuntakaavan sisältövaatimusten kautta.

Piiri korostaa, että Uusimaa 2050 -kaavalla on suuri merkitys toimintojen sijaintipaikkojen kannalta. Tässä suhteessa ei ole riittävää hyväksyä kaikkia mahdollisia sijaintipaikkoja vedoten kaavan varsin yleiseen Natura-alueiden suunnittelumääräykseen. Eri sektorilakien suppeus johtaa usein siihen, että sijaintipaikan valinnan jälkeen sen kaikkia ympäristöhaittoja ei pystytäkään tehokkaasti torjumaan. Näistä syistä huonot ja oikeudellisesti epävarmat sijoituspaikat tulee poistaa kaavasta.

Lisätietoja: erityisasiantuntija Tapani Veistola, puhelin 0400 615 530, tapani.veistola(a)sll.fi

SUOMEN LUONNONSUOJELULIITON UUDENMAAN PIIRI RY

Laura Räsänen      Tapani Veistola

puheenjohtaja        erityisasiantuntija