Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri

Uusimaa
Navigaatio päälle/pois

Helsingin hal­lin­no­nuu­dis­tuk­ses­sa huonontunut met­sä­suun­nit­te­lu vaatii korjaustoimia

Luontojärjestöivät Helsingin kaupunkiympäristölautakunnnalle 22.1.2020 Helsingin metsien hoidon muutoksista, jotka eivät ole parannusta vaan heikennystä.

Arvoisa kaupunkiympäristölautakunnan jäsen tai varajäsen!

Helsingin hallinnonuudistuksessa huonontunut metsäsuunnittelu vaatii korjaustoimia

Luonnonsuojelujärjestöt vetoavat teihin, koska Helsingin metsänhoitoon ja suunnitteluun liittyy merkittäviä ongelmia. Metsäisten alueiden suunnittelun taso on olennaisesti heikentynyt. Esitämme tässä keskeiset ongelmat sekä eräitä ratkaisukeinoja.

Kaupungin parin vuoden takaisen organisaatiomuutoksen yhteydessä metsäalueiden suunnittelujärjestelmää muutettiin olennaisesti prosessin, poliittisen päätöksenteon sekä osallisvuorovaikutuksen osalta. Esimerkiksi vuodesta 2010 toiminut, luontoasioiden huomiointia edistänyt luonnonhoidon työryhmä lakkautettiin.

Suunnittelujärjestelmän huonontuminen vaarantaa Helsingin kaupunkistrategiaan kirjattujen luonnon monimuotoisuuden lisäämistavoitteiden toteutumisen. Samalla vaarantuu Helsingin asema monien kaupunkimetsänhoidon parhaiden käytäntöjen toteuttajana Suomessa.

Keskeinen muutos on ollut se, että lautakunnan hyväksymiskäsittelyyn tuotavissa aluesuunnitelmissa luonnonhoito käsitellään aikaisempaa epämääräisemmin. Päätökset siitä, mitkä metsikkökuviot suunnitelmakaudella käsitellään sekä konkreettiset hakkuu- ja hoitoesitykset on siirretty luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelmiin. Niistä päätöksen tekevät virkamiehet eli tässä tapauksessa maankäyttöjohtaja.

Luontojärjestöt ovat joutuneet 2018-19 antamaan hyvin kriittistä palautetta useimmista valmisteltavista aluesuunnitelmista. Loppuun on koottu joukko luontojärjestöjen yhteislausuntoja, joissa ongelmia tuodaan esille.

Vuodenvaihteessa 2019-20 oli kommentoitavana ensimmäinen uuden mallin mukainen toteuttamistason työ eli Pakilan ja Tuomarinkylän luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelmaluonnos. Luontojärjestö perehtyivät siihen perusteellisesti sekä maastokäynneillä että kirjoituspöytätyönä.

Suunnitelmaluonnos osoitti aluesuunnitelmakritiikkimme oikeutetuksi. Siinä esitetään ylimitoitettuja poiminta- ja harvennushakkuita sekä pienpuuston käsittelyä lukuisille kuvioille, joissa tarvetta ei joko ole tai se on huomattavasti esitettyä vähäisempi. Toimenpiteiden ohjeistus on usein puutteellista, mikä on ongelma myös toteuttajien kannalta.

Nykyisten ja kehittyvien luontoarvojen huomioinnissa on myös vakavia puutteita. Luontojärjestöt arvioivatkin suunnitelmaluonnoksen olevan monilta osin kaupunkistrategian luontoarvojen lisäämistavoitteiden vastainen.

Esitetyt toimenpiteet heikentävät yhteisvaikutuksellaan myös virkistyskäyttäjien arvostamaa metsän tuntua. Liian laajoille alueille esitetyt harvennusluonteiset hakkuut puolestaan tuovat ulkoilureiteille näkyviin ei-toivottuja näkymiä, kuten rakennuksia ja teitä.

Esitämme, että

1) lautakunta varautuu käyttämään otto-oikeutta Pakilan ja Tuomarinkylän luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelmaan, mikäli luonnosta ei palauteta uuteen valmisteluun tavalla, jossa sen vakavat ongelmat korjataan.

2) kaupunki siirtää luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelmien hyväksynnän kaupunkiympäristölautakunnalle tai palauttaa aluesuunnitelmissa päätettäväksi sen mitä hakkuita ja hoitotoimia suunnitelma-alueella 10-vuotiskaudella kuviotasolla toteutetaan.

3) kaupunki perustaa osaksi luonnonhoidon suunnittelua muitakin kuin kaupungin virkamiehiä sisältävän asiantuntijaryhmän, jolle tarjotaan mahdollisuus osaltaan varmistaa se, että luonnon monimuotoisuuden lisäämistavoitteet huomioidaan riittävästi suunnittelussa ja toteutuksessa.

Lisätietoja:

Keijo Savola, suojeluasiantuntija, Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri, keijo.savola (a) gmail.com, 045 6521 974

Aapo Salmela, järjestösihteeri, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys, helsy (a) sll.fi, 050 3011 633

 

HELSINGIN LUONNONSUOJELUYHDISTYS RY

Antti Halkka       Aapo Salmela

puheenjohtaja    järjestösihteeri

HELSINGIN SEUDUN LINTUTIETEELLINEN YHDISTYS TRINGA RY

Jukka Hintikka

puheenjohtaja

LUONTO-LIITTO RY

Ina Rosberg

Puheenjohtaja

SUOMEN LUONNONSUOJELULIITON UUDENMAAN PIIRI RY

Laura Räsänen    Tapani Veistola

puheenjohtaja     erityisasiantuntija

Järjestöjen lausunto Pakilan ja Tuomarinkylän suunnitelmasta on luettavissa Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen sivuilla: https://staging.sll.fi/helsinki/2020/01/17/jarjestolausunto-pakilan-ja-tuomarinkylan-luonnon-ja-maisemanhoitosuunnitelman-luonnosaineistosta/

Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen yhteydenotto kaupunkiympäristölautakuntaan Pakilan ja Tuomarinkylän aluesuunnitelmasta 8.6.2018: https://old.sll.fi/uusimaa/helsy/kannanotot/kannanotot-ja-tiedotteet-2018/yhteydenotto-koskien-pakilan-ja-tuomarinkylan-aluesuunnitelmaa

Luontojärjestöjen kommentit Oulunkylän ja Maunulan aluesuunnitelmaluonnoksesta: https://staging.sll.fi/uusimaa/2019/11/19/ok-kom/

Luontojärjestöjen kommentit Herttoniemen aluesuunnitelmaluonnoksesta 9.10.2019: https://staging.sll.fi/uusimaa/2019/10/09/herttoniemi/

Luontojärjestöjen kommentit Mellunkylän ja Vartiokylän pohjoisosan aluesuunnitelmaluonnoksesta 7.5.2018: https://old.sll.fi/uusimaa/kannanotot/mellunkyla-as

Luontojärjestöjen yhteiskommentti Konalan ja Pitäjänmäen aluesuunnitelmaluonnoksesta 23.4. 2018: https://old.sll.fi/uusimaa/kannanotot/konala-as