Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri

Uusimaa
Navigaatio päälle/pois

Vastaselitys Kirkkonummen ra­ken­nus­jär­jes­tyk­ses­tä

Olemme iloisia, että Kirkkonummi muutti rakennusjärjestystään sen ja ELY-keskuksen valituksen mukaiseksi. Se ja Sipoon rakennusjärjestyksen KHO-päätös osoittavat että valituksemme oli perusteltu.

22.1.2020

Helsingin hallinto-oikeudelle

Viitaten vastaselityspyyntöönne Dnro 02957/19/4106

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri kiittää vastaselitysmahdollisuudesta.
Toteamme olevamme tyytyväisiä siihen, että Kirkkonummen kunta on muuttanut
rakennusjärjestystään valituksemme mukaisesti.

Ottaen huomioon myös korkeimman oikeuden ratkaisun Sipoon kunnan
rakennusjärjestyksestä (KHO:2020:1) pidämme valitustamme tässäkin mielessä
perusteltuna.

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry

Laura Räsänen     Tapani Veistola
puheenjohtaja      erityisasiantuntija