Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri

Uusimaa
Navigaatio päälle/pois

Van­han­kau­pun­gin­pa­don vaih­toeh­to­sel­vi­tys lopettaisi pitkän soutamisen ja huopaamisen asiassa

Onko mitään jahkailtu niin kauan kuin Vanhankaupunginpadon vaihtoehtojen selvittämistä? Kunnon selvitys lopettaisi lopettaisi asian vatvomisen, joka vie kohtuuttomasti aikaa sekä kaupungin päättäjiltä että sidosryhmiltä.

 

27.1.2020

Arvoisa kaupunkiympäristölautakunnan puheenjohtaja ja jäsenet

Kunnollinen selvitys Vanhankaupunginpadon vaihtoehdoista olisi paras keino saada ratkaisu tähän pitkään kestäneeseen asiaan.
Lautakuntanne teki asiasta 12.3.2019 hyvän linjauksen:
”Lautakunta katsoo, että on edelleen tarpeen tehdä jatkoselvityksiä sen suhteen mitä myönteisiä ja kielteisiä luontovaikutuksia padon osittaisesta avaamisesta voisi kokonaisuuden kannalta seurata. Lisäksi on päivitettävä padon vesilupaan ja muihin juridisiin ennakkoehtoihin liittyvät tekijät. Näiden lisäselvitysten tekemisellä ei silti ole vaikutusta jo tehtyihin päätöksiin kalojen muiden kulkureittien kunnostamisesta.”

Kaupunginvaltuusto otti saman kannan päätöksessään 22.5.2019.
Tämän jälkeen Helen on päättänyt lopettaa vesivoimalan käytön
– se on hyvä asia, ja helpottaa Länsipadon vaihtoehtojen tarkastelua entisestään.
Myös Itähaaran kalatien parantaminen on oikein
– mutta se ei ratkaise Länsipadon ongelmaa kalojen nousun kulkuesteenä.
Näistä syistä Länsipadon vaihtoehtoselvityksen sisällyttäminen kaupungin tulevien tutkimusten ohjelmaan olisi kaikkien edun mukaista.
Yhteistyöterveisin
SUOMEN LUONNONSUOJELULIITON UUDENMAAN PIIRI RY
Toimeksi saaneena

Tapani Veistola
erityisasiantuntija